Grundskola

Det är obligatoriskt för alla barn 6-16 år att gå i skolan.

Grundskolan kostar ingenting och barnen får gratis böcker och lunch. Alla skolor följer en läroplan där det står vad barn ska lära sig i skolan.

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan. Utbildningen i grundsärskolan ska så långt det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan.

Barn med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är frivillig. För anmälan och mer information kan du prata med ditt barns skola.

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få studiehandledning på sitt modersmål om de behöver det.

Inskrivning i grundskolan

Nyanlända barn mellan 6 och 16 år ska skrivas in till skolan på Skolstart Malmö. Alla barn mellan 6-16 måste gå i skolan.

Barnet och föräldern eller vårdnadshavaren måste visa legitimation, till exempel id-kort, pass eller uppehållstillståndskort från Migrationsverket. Båda föräldrarna måste skriva under ansökan. Om endast en vårdnadshavare kan komma med behövs en fullmakt.

Elevhälsa

På skolan arbetar inte bara lärare utan även skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare (SYV). Eleverna kan vända sig till dem i olika situationer. All skolhälsovård är gratis och personalen har tystnadsplikt.

Skolsköterskor utför hälsokontroller, utvecklingskontroller, och ger vaccinationer. De erbjuder även rådgivning och samtal kring hälsa. Skolsköterskor har tät kontakt med skolläkare och psykolog. Vården sker i samarbete med föräldrarna.

Till kurator kan man vända sig till om man till exempel behöver

 • någon vuxen att prata med
 • hjälp att reda ut en svår situation, vid ensamhet, skoltrötthet, mobbing.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ger elever information om olika utbildningar och yrken.

Föräldrars roll i barnens skolgång

Föräldrar har rätt att få veta vad som händer i skolan och hur det går för barnet. Personalen ska samtala med föräldrarna om hur eleverna trivs, utvecklas och lär.

Skolorna använder sig av olika sätt för att göra föräldrarna delaktiga i sina barns skolgång, till exempel genom utvecklingssamtal, veckobrev, föräldramöten eller föräldraråd.

På föräldramöten får föräldrar information om vad som händer i skolan. Lärarna berättar hur de lägger upp sitt arbete, och föräldrarna kan ta upp frågor som de tycker är viktiga.

Minst en gång per termin ska föräldrar och barn träffa läraren för att ha ett utvecklingssamtal. Under samtalet pratar lärare, förälder och barnet om hur barnet har det i skolan. Man pratar också om hur det går i de olika ämnena och hur skolan och föräldrarna kan stödja barnets utveckling. Samtalet handlar också om hur barnet kommer överens med andra barn och med personal i skolan och om det kanske finns händelser som hon eller han behöver hjälp med att hantera.

Fritidshem

Fritidshem är till för skolbarn från förskoleklass till och med skolår sex. Föräldrar som arbetar eller studerar får ansöka om plats på fritidshem åt sina barn. Barn kan också ha rätt till plats på fritidshem på grund av barnets egna behov. Prata med barnets skola om hur man ansöker om plats.

Barnet kan gå på fritidshem på morgonen innan skolan börjar och på eftermiddagen när skolan är slut. På fritidshemmet kan barnen till exempel göra sina läxor och leka.

Fritidshemmet finns nära skolan och är öppet på skoldagar samt lov- och studiedagar. Barnen får frukost och mellanmål varje dag. På lov och studiedagar får de även lunch.

Avgiften för fritidshem anpassas efter familjens inkomst. Därför måste föräldrarna skicka in en inkomstanmälan när barnet börjar på fritidshem.

Kontakta oss

 • Integrationscenter

  • E-post:  integrationscenter.asf@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 55
  • Telefontider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
  • Besöksadress:  Sallerupsvägen 11D
  • Besökstider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
sv