Studier för vuxna

Det finns olika utbildningar på Komvux i Malmö för dig som vill studera i vuxen ålder. På Komvux kan du studera på grundskolenivå och gymnasienivå, läsa olika yrkesutbildningar eller studera svenska för invandare (sfi).

Alla kurser och utbildningar på vuxenutbildning är gratis. Men du kan behöva betala för böcker och annat studiematerial. Du kan också låna vissa kursböcker på ett bibliotek.

Sfi – svenska för invandrare

Sfi är en utbildning i svenska språket för vuxna invandrare. Målet är att du ska få kunskap i svenska så att du kan klara dig i arbetet och i vardagen.

Du kan studera sfi om du är folkbokförd i Malmö stad och inte kan prata eller läsa och skriva svenska så bra. Om du kan bra norska eller danska får du inte läsa sfi.

Grundskolenivå

Om du saknar kunskaper från grundskolan kan du ansöka till kurser på grundskolenivå.

Gymnasienivå

På gymnasienivå kan du läsa en hel yrkesutbildning eller en kurs om du saknar vissa kunskaper från gymnasiet.

Lärvux eller särskild utbildning

Lärvux har vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har svårt med inlärning på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada. På Lärvux kan du läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. Du kan också läsa anpassad sfi (svenska för invandrare).

Yrkeshögskola

Du kan ansöka till Yrkeshögskolan om du har examen från gymnasiet. Yrkeshögskolan har utbildningar som tagits fram tillsammans med arbetslivet. Om du blir antagen till Yrkeshögskolan har du rätt att söka studielån från CSN.

Om du har frågor om studier för vuxna

I Malmö stad finns så kallade studie- och yrkesvägledare. De kan hjälpa dig med frågor om studier och jobb. De kan också svara på frågor om Komvux.

Kontakta oss

 • Integrationscenter

  • E-post:  integrationscenter.asf@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 55
  • Telefontider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
  • Besöksadress:  Sallerupsvägen 11D
  • Besökstider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
sv