Andra sidor med bra information

Samhällsinformation till nyanlända invandrare och flyktingar. Informationen är översatt till: arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja. Du kan även ladda ner boken Om Sverige, som finns översatt till flera språk.

Fakta och artiklar om Sverige på: engelska, franska , tyska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska.

Information om hur du kan förebygga olyckor och vad du kan göra i krissituationer. Information finns på 66 språk.

Nyheter på lätt svenska.

Nyheter på flera olika språk.

sv