Språkintroduktion – gymnasieskola för nyanlända

Språkintroduktion är en utbildning för nyanlända elever mellan 16 och 20 år. På språkintroduktionen läser du mycket svenska, men även andra ämnen som till exempel matematik, samhällskunskap, bild och idrott. Du får även studiehandledning på ditt modersmål.

Det är individuellt hur länge du behöver gå på språkintroduktion, men du får gå här i högst 4 år. Målet med utbildningen är att du ska komma vidare till en annan utbildning på gymnasiet, vuxenutbildning eller till yrkeslivet. Du kan välja om du vill studera språkintroduktion på en kommunal eller på en fristående gymnasieskola.

För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan, där eleverna får utbildning med anpassat stöd.

Elevvård

På skolan arbetar inte bara lärare utan även det som kallas kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare (SYV). Eleverna kan vända sig till dem i olika situationer.

Till kurator kan man vända sig om man till exempel behöver:

 • någon vuxen att prata med.
 • hjälp att reda ut en svår situation, vid ensamhet, skoltrötthet, mobbing.
 • råd kring studieekonomi.
 • hjälp och råd i kontakten med myndigheter, till exempel socialförvaltning, CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Skolsköterskor gör hälsokontroller, rådgivning och samtal kring hälsa.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ger elever information om olika utbildningar och yrken

Studiebidrag

När man studerar heltid på språkintroduktion och gymnasium kan man få studiebidrag från CSN. Studiebidrag är ett ekonomiskt bidrag som man kan få till och med vårterminen man fyller 20 år. För att kunna få studiebidrag måste man ansöka om det. Det hjälper skolan till med.

Om familjen har låga inkomster kan man ansöka om extra tillägg. Fråga skolan för hjälp med ansökan. Rätten till extra tillägg beror på familjens inkomster.

Studiebidraget är kopplat till närvaro i skolan. Om man har hög frånvaro kan man bli av med studiestödet.

Kontakta oss

 • Integrationscenter

  • E-post:  integrationscenter.asf@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 55
  • Telefontider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
  • Besöksadress:  Sallerupsvägen 11D
  • Besökstider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
sv