Google translate

Bostad

En möjlighet att hitta bostad är att du ställer dig i kö för en hyreslägenhet. I Malmö har flera hyresvärdar samlat sina lediga lägenheter och förmedlar dessa via Boplats Syd.

Det finns även fler privata hyresvärdar som du själv kan ta kontakt med. Dessa finns att hitta på internet.

Senast ändrad: 2019-01-02 15:41