Ali Salah är verksamhetsledare för en idrottsförening

”Jag får vara med och hjälpa barn och unga att bli sina bästa jag”

För Ali betyder föreningslivet en möjlighet att göra barn och ungas röster hörda. Och att få hjälpa barn att utöva de idrotter de är intresserade av.

Ali Salah är verksamhetsledare för en av Malmös idrottsföreningar. Föreningen som startade 2019 har hittills arrangerat aktiviteter för flera hundra barn, och det är unga ledare som håller i aktiviteterna.

Själv valde han att engagera sig i föreningslivet eftersom han såg ett behov. Det gav honom en möjlighet att påverka i en värld där inte alla barn och unga har samma förutsättningar.

– Jag valde att engagera mig för det ger mig möjlighet att påverka i en värld där barn och unga inte alltid kan göra sin röst hörd.

Roligast är det när han ser att föreningen faktiskt hjälper barn att få utöva de idrotter de är intresserade av eller upptäcka nya intressen.

Vad ger föreningslivet dig?

– Föreningslivet ger mig väldigt mycket. Det ger mig ett sammanhang och jag får vara med och hjälpa barn och unga att bli sina bästa jag. I föreningslivet kan alla barn och unga vara sig själva, oavsett vilka förutsättningar man har.

sv