$left
$middle

Bänkarnas historia

Vänskapsbänkarna gjorde entré för första gången år 2006 i Zimbabwe. Sedan dess har de tagit plats i bland annat Kanada och Helsingborg, för att nu komma till Malmö.

Kontakt

Kontakta gärna Susanna Agerius, samordnare för suicidprevention i Malmö stad, om du vill veta mer om vänskapsbänkarna: susanna.agerius@malmo.se.


sv