EuroGames

EuroGames äger rum i Malmö och Köpenhamn 18-20 augusti. Eurogames omfattar 29 idrotter varav fyra (ishockey, konståkning, basket och roller derby) i Malmö. Fritidsnämnden i Malmö stad ansvarar för att i nära samverkan med Happy Copenhagen genomföra EuroGames i Malmö. Samtliga fyra sporter äger rum på Stadionområdet.

EuroGames är Europas största multisportevenemang för idrottsutövare oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Målet med EuroGames är bland annat att arbeta mot diskriminering inom sport, oavsett sexuell läggning eller identitet samt att stödja och stärka idrottare att vara öppna med sin sexuella läggning och identitet.