$left
$middle

Våga fråga: tips på hur du kan prata med någon som mår dåligt

Psykisk ohälsa syns inte alltid utanpå, så fråga gärna rakt ut hur någon mår om du är osäker. Det kan kännas svårt att stötta någon som mår dåligt. Det viktigaste är att visa att du bryr dig, till exempel genom att lyssna och erbjuda hjälp.

Om du pratar med en person som mår dåligt:

Våga fråga hur personen mår. Välj gärna en tid och plats när ni kan prata ostört. Ibland kan det vara lättare att prata om man gör någonting under tiden, till exempel tar en promenad.

Lyssna öppet och utan att döma. Visa att du lyssnar genom att nicka, humma eller söka ögonkontakt. Ställ följdfrågor. Undvik att direkt börja ge råd eller berätta om egna erfarenheter.

Förmedla hopp. Berätta att ni tar er igenom det här tillsammans och att de allra flesta som mår psykiskt dåligt blir bättre. Du kan också erbjuda dig att ta fram information som kan vara till hjälp för personen.

Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka professionell hjälp. Ta inte själv rollen som personens behandlare. Du kan erbjuda dig att hjälpa till att boka en tid eller följa med på besöken.

Hjälp personen att byta fokus. Det är vanligt att personer som mår dåligt fastnar i att älta samma saker eller oroar sig överdrivet mycket. Då kan personen behöva hjälp att byta fokus så att den får tänka på något annat en stund.

Respektera om personen inte vill prata. Säg att du finns där om den ändrar sig.

Ha tålamod. Visa att du finns där om hen vill prata eller göra något. Hör av dig och håll kontakten, även om personen inte är lika social som vanligt.

Var ärlig med hur du mår. Du kan hjälpa genom att själv vara ärlig med hur du mår eller berätta när du går igenom en tuff period. Det bidrar till ett öppet klimat där fler vågar öppna upp sig.

Så kan du fråga hur någon mår

Det kan vara svårt för en person som mår dåligt att be om hjälp eller berätta hur hen känner. Då kan det hjälpa om du vågar fråga och tar initiativ till kontakt. Men hur frågar du så att personen vill berätta? Och hur blir du en bättre lyssnare?

Folkhälsomyndigheten ger konkreta tips.

Organisationen Mind har samlat praktiska råd, guider och utbildande filmer – till stöd för dig som vill stötta.

Suicide Zero ger också tips och råd kring hur du kan prata med någon som mår dåligt.

Självmord och självmordstankar

Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Bakom en självmordshandling ligger ofta någon form av psykisk ohälsa och/eller missbruk. Även kriser av olika slag kan vara en utlösande faktor. Med rätt kunskap och stöd kan både psykisk ohälsa och suicid förebyggas.

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar?

Det enda sättet att få reda på om en människa tänker ta sitt liv är att fråga. Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att du gör något direkt. Våga fråga hur personen mår och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. Du kan också hjälpa personen att söka mer stöd på annat håll.

På Vårdguiden, 1177 hittar du information om hur du kan hjälpa någon som har självmordstankar.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram korta filmer om stöd när någon i ens närhet har självmordstankar.

sv