$left
$middle

Här kan du få stöd

Du är inte ensam. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till olika verksamheter som erbjuder stöd.

Ring 112 om du har akuta psykiska problem. Du kan ringa dygnet runt.

Om det inte är akut kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.
Du kan också läsa om psykiska sjukdomar och besvär på 1177:s hemsida.

Malmö stads stöd

Om du vill veta mer om Malmö stads stöd för Malmöbor över 18 år med psykisk ohälsa kan du kontakta "Mottaget LSS och socialpsykiatri".

sv