Tillståndsenheten

Har du allmänna frågor om serveringstillstånd? Ring eller mejla tillståndsenheten.
E-post: tillstandsenheten@malmo.se
Telefon: 040-34 55 50 (alkohol), 040-34 55 68 (tobak, folköl och e-cigaretter)
Besöksadress: Fänriksgatan 1
Postadress: Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö

Telefontider: Måndag–fredag klockan 13.00–15.00

Besökstider: Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
Om du har frågor

• och arbetar för media ska du kontakta vikarierande enhetschef Monica Kong Owald (se kontaktuppgifter nedan)
• angående ditt pågående ärende ska du kontakta handläggaren
• angående restaurangrapporten, ring 040-34 55 87
• angående tobak, folköl och e-cigaretter, ring 040-34 55 68
• angående kunskapsprov i alkohollagen, ring 040-34 57 51.

Tjänster

Serveringstillstånd

Tobak, folköl och e-cigaretter

Utbildning


Enhetschef
Betim Jahiri | 040-34 57 84 | 0766-32 38 19 | betim.jahiri@malmo.se

Assistenter
Ines Lindeblad | 040-34 55 87 | ines.lindeblad@malmo.se

Toni Ekberg | 040-34 57 51 | toni.ekberg@malmo.se

Utredningssekreterare av ärenden om tobak, folköl och e-cigaretter
Edward Flemström | 040-34 74 17 | edward.flemstrom@malmo.se

Monica Kong Owald | 040-34 50 53 | monica.kongowald@malmo.se

André Svensson | 040-34 50 62 | andre.svensson3@malmo.se

Ingrid Wermel | 040-34 48 69 | ingrid.wermel@malmo.se

Ali Salah | 040-34 55 89 | ali.salah@malmo.se

Lindita Latifi | 040-34 54 80 | lindita.latifi@malmo.se

Joel Nordström | 040-34 48 70 | joel.nordstrom@malmo.se

Melanie Gutman | 040-34 50 19 | melanie.gutman@malmo.se

Linnea Nilsson | 040-34 50 18 | linnea.nilsson4@malmo.se

Anahita Shiri | 040-34 50 12 | anahiti.shiri@malmo.se

Utredningssekreterare
Aniela Gruszecki | 040-34 48 92 | aniela.gruszecki@malmo.se

Eva Lundsgård | 040-34 50 58 | eva.lundsgard@malmo.se

Lasse Tengvall | 040-34 55 88 | lasse.tengvall@malmo.se

Rebecka Fjälling | 040-34 74 11 | rebecka.fjalling@malmo.se

Mariam Hamza | 040-34 50 57 | mariam.hamza@malmo.se

Elin Sjöberg | 040-34 54 20 | elin.sjoberg2@malmo.se

Santigato Wilkman | 040-34 48 84 | santiagohernando.wilkman@malmo.se


Text