Utbildningar för ditt engagemang

I de flesta fall är en extra hand mer än välkommen men det finns gott om stöd och utbildningar för ditt förtroendeuppdrag eller ditt engagemang som ledare.

Unga ledare

Är du mellan 16–25 år? Är du med i en förening i Malmö och intresserad av ledarskap? Välkommen till Unga ledare som är en gratis ledarskapsutbildning.

Föreningsutbildningar i Malmö stad

Fritidsförvaltningen erbjuder en rad utbildningar för föreningar i Malmö. En del av utbildningarna är obligatoriska och andra erbjuds som inspiration och vidareutbildning.

Föreningsutbildningar med Föreningspool Malmö

Föreningspool Malmö erbjuder utbildningar inom exempelvis bokföring, kassörskunskap och styrelsekunskap för personer som är engagerade framförallt inom föreningsstyrelser.

Volontärbyråns utbildningar

Volontärbyrån erbjuder utbildningar och föreläsningar för föreningar som vill bli bättre på att ta hitta och ta hand om ideellt engagerade.

RF-SISU Skåne

Med trygga, välutbildade och omhändertagna ledare skapar föreningen också förutsättningar för en trygg och hållbar förening. RF-SISU Skåne erbjuder en rad olika utbildningar för dig som är engagerad inom idrotten.

sv