Stärkt ledarskap

Att se till att kunskap och erfarenhet sprids för att ge ringar på vattnet. Det är så vi kan fortsätta att sprida glädje för fysisk aktivitet på lång sikt framöver.

Malmö stad arbetar i enighet med de globala målen i Agenda 2030 för att skapa ett hållbart världsmästerskap som ger långsiktiga effekter. Därför kommer ett stort fokus ligga på att ta till vara på och vidareutveckla ledare inom skola och föreningsliv som kan driva arbetet framåt.

Insatser kopplat till stärkt ledarskap

  • Samverkan med Svenska Handbollförbundet kring metodiken i aktivitetsformen Hand the ball.
  • Konferenser och föreläsningar på festivalområdet under mästerskapet.
  • Seminarium och workshops med kombinerad teoretisk och praktisk övning.
  • Utbildning av tränare och föräldrar i spelarutveckling, familjehandboll och alternativa spelformer.

Insatsen är möjlig tack vare flera befintliga projekt och aktörer: Barnhandbollscoach, rörelsesatsning i skolan, Hand the Ball, Handboll Fitness, Trygg Idrott, Unga ledare, RF-SISU Skåne, Malmö Universitet, HF Syd, Malmö Idrottsakademi med flera.

 

 

 

Kontaktinformation och länkar

sv