Handbolls-VM | Malmös satsningar

Kanske förknippar du inte ett stort evenemang med fler barn i aktivitet, ökad social interaktion och människor som får en mer aktiv fritid med tillhörighet och gemenskap?

Dessa och många andra effekter är just det Malmö stad ser i anslutning till herrarnas Handbolls-VM 2023. Lägg också till stärkt ledarskap inom skola och föreningsliv och inkomster som turismen bidrar med till staden.

13-23 januari 2023 hölls VM i handboll för herrar på Malmö Arena. På den här sidan kan du ta reda på mer om Malmö stads satsningar.

Hand the Ball och Lilla VM

Schysst, tillsammans, glädje och respekt är värdeorden för skolprojektet <i>Hand the Ball</i> som firas av genom festivalen <i>Lilla VM-dagen</i>. Fler aktiva ungdomar, rörelseglädje och bra värderingar är målet.

Parahandboll

Malmö stad jobbar aktivt med en social hållbar utveckling för minskade skillnader i hälsa. Satsningen inom parahandboll ska bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Mötesplatser och Fun Zone

Malmö stad ska arrangera mötesplatser och en Fun Zone där barn och unga kan ta del av mästerskapet och dess värderingar utan att behöva köpa en biljett.

Stärkt ledarskap

Att se till att kunskap och erfarenhet sprids för att ge ringar på vattnet. Det är så vi kan förtsätta att sprida glädje för fysisk aktivitet på lång sikt framöver.

Kontaktinformation och länkar

sv