Hand the Ball och Lilla VM

Schysst, tillsammans, glädje och respekt är värdeorden som firas av genom festivalen Lilla VM-dagarna. Aktiva barn och ungdomar, rörelseglädje och bra värderingar är målet.

Malmö stad stöttar projektet Hand the Ball som drivs av Svenska Handbollförbundet. Genom Hand the Ball utbildas ledare både inom föreningar och skolor i att bedriva rörelseaktiviteter med barn och unga. Fokus är att skapa en positiv värdegrund och intresse för fysisk aktivitet som är hållbar över tid. Pedagogiken bygger på ett inkluderande tillvägagångssätt som utgår från individers olikheter och olika behov.

Lilla VM-dagarna

Lilla VM-dagarna är festivalen innehöll mängder av roliga aktiviteter för hela familjen. Malmö stads lokala festival blev till för att fira av projektet Hand the Ball och en språngbräda för en framtid med mycket rörelseglädje.

 

 

Kontaktinformation och länkar

sv