Våra utbildningar

Kompetenscentrum erbjuder en rad olika utbildningar utifrån önskemål som avtalskommunerna har. Kontakta oss för vidare information om innehållet i utbildningarna.

Basutbildningar

Vi erbjuder basutbildningar som riktar sig till olika typer av verksamheter. Dessa utbildningar omfattar en heldag alternativt två till tre halvdagar. Under utbildningen ger vi baskunskaper om våld i nära relationer, pratar om olika utsatta grupper, om vikten av samverkan och att våga fråga om våld.

Påbyggnads- och metodutbildningar

Utöver basutbildningar erbjuder vi även påbyggnadsutbildningar med olika fokus: exempelvis barn som upplever våld, våld i ungas relationer, våldsutsatta vuxna, våldsutövning samt sex mot ersättning och människohandel.

Vi arrangerar löpande metodutbildningar i de standardiserade bedömningsinstrumenten FREDA och PATRIARK.

Övriga utbildningar

Vi ger även utbildningar riktade till chefer och HR-personal som möter våld samt utbildar i området samverkan mot våld. Flera gånger om året arrangerar vi temadagar med olika infallsvinklar på ämnet våld i nära relationer.

Kontakta oss om ni vill veta mer om vad vi kan erbjuda din kommun: kompetenscentrum@malmo.se

Följ oss på Instagram för aktuell information om vilka utbildningar vi har på gång: @kompetenscentrumvald

Samarbete med Malmö universitet

För oss på Kompetenscentrum är det av stor vikt att kunskap om våld är en befintlig del i olika universitetsutbildningar. Vi samarbetar med Malmö Universitet och utbildar där studenter på socionomprogrammet. Vi har även ett samarbete med Polishögskolan och utbildar där kommande poliser från hela landet.

sv