Statistik för Malmös områden

I filen nedan finns statistik från SCB om Malmö. Den är uppdelad ämnesvis och för Malmös geografiska områden.

Statistikunderlag för Malmö Excel, 15.5 MB. (Excel, 15.5 MB)

Variabelbeskrivning Pdf, 333.9 kB. (Pdf, 333.9 kB)

I Excelfilen hittar du statistik för Malmös olika områden om bland annat

 • ålder och kön
 • flyttningar
 • hushållsstorlek
 • hushållstyp
 • utländsk bakgrund
 • födelseland
 • utbildningsnivå
 • pendling
 • dag- och nattbefolkning efter SNI
 • förvärvsarbetande
 • förvärvsgrad
 • förvärvsinkomst
 • förvärvs- och kapitalinkomst
 • disponibel inkomst
 • ekonomiskt bistånd
 • upplåtelseform
 • hustyp
 • bilägare
 • bilar i trafik
 • körkortsinnehav

Statistiken i databasen hämtas, om inget annat anges, från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) regiondatabas, Skånedatabasen eller från SCB:s områdesstatistiska databas (OSDB).

Skånedatabasen och OSDB visar data från flera olika källor som SCB har sammanställt på geografisk nivå. Statistiken täcker bara personer som ingår i den folkbokförda befolkningen. Personer utan uppehållstillstånd, till exempel asylsökande, och personer som helt enkelt inte har bokfört sig i kommunen finns därför inte med.

Variabelbeskrivning för statistikunderlaget. Pdf, 266.1 kB. (Pdf, 266.1 kB) I detta dokument beskriver vi variablerna för statistikunderlaget. det vill säga förklaringar till de olika nyckeltalen som finns i excelfilen.

Mer statistik

sv