Sysselsättning

Malmö är en tillväxtstad. På 20 år har antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö ökat med 53 procent. Samtidigt har Malmö utmaningar vad gäller arbetslösheten. Den minskar men ligger fortfarande på en hög nivå.

Antal förvärvsarbetande som hade sin arbetsplats i Malmö
181 598

Förvärvsarbetande i Malmö

Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö har ökat med 53 procent under de senaste 20 åren. Det är en ökning med 3,2 procent mot föregående år och med 22 procent på 10 år. Under de senaste 10 åren är det främst områdena företagstjänster, utbildning, samt hotell- och restaurangverksamhet som har ökat.

Ladda ner Malmöläget »

De senaste 20 åren har antalet förvärvsarbetande i Malmö ökat med
53%

Förvärvsfrekvens i Malmö

Förvärvsfrekvensen i Malmö är 67,8 procent. Malmös förvärvsfrekvens är lägre än storstäderna och riksgenomsnittet (79,5 procent 2018) men har successivt ökat efter 2009. (RAMS SCB)

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade under 2018 (RAMS SCB)
67,8%

Arbetspendlare till och från Malmö

Cirka 7 400 Malmöbor arbetspendlade från Malmö till Danmark under tredje kvartalet 2017 (Ørestat). 70 931 personer arbetspendlade från andra kommuner till Malmö, medan 34 764 personer arbetspendlade till andra kommuner i Sverige från Malmö. (2017, SCB)

Ladda ner Malmöläget 2019»

7 400
arbetspendlade från Malmö till Danmark 2017 (Ørestat)

Arbetslösheten i Malmö

Arbetslösheten i Malmö minskar. I jämförelse med rikets 7,1 % (andel arbetskraft, oktober 2019) ligger arbetslösheten i Malmö på en fortsatt hög nivå. Arbetslösheten är högre för män, 14,4 procent, än för kvinnor, 12,8 procent (oktober 2019, Arbetsförmedlingen)

Trots att det finns fler arbetstillfällen i Malmö står en stor andel arbetssökande långt från arbetsmarknaden. Det beror på att det råder bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare.

13,6%
Andel arbetslösa 16-64 år (procent av arbetskraft) oktober 2019 (Arbetsförmedlingen)

Ungdomsarbetslösheten i Malmö

Ungdomsarbetslösheten minskar i Malmö. Den totala arbetslöshetssiffran för 18–24-åringar i Malmö är 14,6 procent. Ungdomsarbetslösheten i Malmö är högre för män, 17,2 procent, än för kvinnor, 12 procent. Arbetslösheten är högre bland utrikes födda ungdomar och särskilt hög bland unga utrikes födda män 18–24 år. (oktober 2019).

14,6%
Ungdomsarbetslöshet i Malmö 18-24 år (procent av arbetskraft) oktober 2019 (Arbetsförmedlingen)