Sysselsättning

Malmö är en tillväxtstad. På 20 år har Malmö fått ungefär 64 200 nya arbetsplatser. Samtidigt har Malmö utmaningar vad gäller arbetslösheten.

Antal arbetsplatser i Malmö
198 812

Arbetsplatser i Malmö

Utvecklingen av antalet nya arbetsplatser i Malmö har ökat med ungefär 64 200 (2021, SCB) under de senaste 20 åren. Under de senaste 10 åren är det främst områdena företagstjänster, utbildning, samt hotell- och restaurangverksamhet som har ökat.

Ladda ner Malmöläget »

64 200
nya arbetsplatser till Malmö under de senaste 20 åren

Förvärvsfrekvens i Malmö

Förvärvsfrekvensen i Malmö är 73,3 procent. Malmös förvärvsfrekvens är lägre än storstäderna och riksgenomsnittet (80,2 procent 2021) men har successivt ökat efter 2009. (RAMS SCB)

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade under 2021 (RAMS SCB)
73,3%

Arbetspendlare till och från Malmö

Cirka 7 400 Malmöbor arbetspendlade från Malmö till Danmark under tredje kvartalet 2017 (Ørestat). 74 087 personer arbetspendlade från andra kommuner till Malmö, medan 36 910 personer arbetspendlade till andra kommuner i Sverige från Malmö. (2020, SCB)

Ladda ner Malmöläget 2021»

7 400
arbetspendlade från Malmö till Danmark 2017 (Ørestat)

Arbetslösheten i Malmö

Arbetslösheten i Malmö minskar. I jämförelse med rikets 6,6% (andel arbetskraft, december 2022) ligger arbetslösheten i Malmö på en fortsatt hög nivå. Arbetslösheten är högre för män, 12,7 procent, än för kvinnor, 11,9 procent (december 2022, Arbetsförmedlingen)

Trots att det finns fler arbetstillfällen i Malmö står en stor andel arbetssökande långt från arbetsmarknaden. Det beror på att det råder bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare.

12,3%
Andel arbetslösa 16-64 år (procent av arbetskraft) dec 2022 (Arbetsförmedlingen)

Ungdomsarbetslösheten i Malmö

Ungdomsarbetslösheten minskar i Malmö. Den totala arbetslöshetssiffran för 18–24 åringar i Malmö är 12,5 procent. Ungdomsarbetslösheten i Malmö är högre för män, 15,0 procent, än för kvinnor, 10,1 procent. Arbetslösheten är högre bland utrikes födda ungdomar och särskilt hög bland unga utrikes födda män 18–24 år (december 2022).

12,5%
Ungdomsarbetslöshet i Malmö 18-24 år (procent av arbetskraft) december 2022 (Arbetsförmedlingen)
sv