Sysselsättning

Malmö är en tillväxtstad. På 20 år har Malmö fått ungefär 60 500 nya arbetsplatser. Samtidigt har Malmö utmaningar vad gäller arbetslösheten, den ligger fortfarande på en hög nivå.

Antal arbetsplatser i Malmö
191 766

Arbetsplatser i Malmö

Utvecklingen av antalet nya arbetsplatser i Malmö har ökat med ungefär 60 500 (2019, SCB) under de senaste 20 åren. Under de senaste 10 åren är det främst områdena företagstjänster, utbildning, samt hotell- och restaurangverksamhet som har ökat.

Ladda ner Malmöläget »

60 500
nya arbetsplatser till Malmö under de senaste 20 åren

Förvärvsfrekvens i Malmö

Förvärvsfrekvensen i Malmö är 68,6 procent. Malmös förvärvsfrekvens är lägre än storstäderna och riksgenomsnittet (79,3 procent 2019) men har successivt ökat efter 2009. (RAMS SCB)

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade under 2019 (RAMS SCB)
68,6%

Arbetspendlare till och från Malmö

Cirka 7 400 Malmöbor arbetspendlade från Malmö till Danmark under tredje kvartalet 2017 (Ørestat). 74 041 personer arbetspendlade från andra kommuner till Malmö, medan 35 897 personer arbetspendlade till andra kommuner i Sverige från Malmö. (2019, SCB)

Ladda ner Malmöläget 2021»

7 400
arbetspendlade från Malmö till Danmark 2017 (Ørestat)

Arbetslösheten i Malmö

Arbetslösheten i Malmö ökar. I jämförelse med rikets 8,5 % (andel arbetskraft, december 2020) ligger arbetslösheten i Malmö på en fortsatt hög nivå. Arbetslösheten är högre för män, 17,0 procent, än för kvinnor, 14,9 procent (december 2020, Arbetsförmedlingen)

Trots att det finns fler arbetstillfällen i Malmö står en stor andel arbetssökande långt från arbetsmarknaden. Det beror på att det råder bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare.

15,3%
Andel arbetslösa 16-64 år (procent av arbetskraft) december 2020 (Arbetsförmedlingen)

Ungdomsarbetslösheten i Malmö

Ungdomsarbetslösheten ökar i Malmö. Den totala arbetslöshetssiffran för 18–24-åringar i Malmö är 17,8 procent. Ungdomsarbetslösheten i Malmö är högre för män, 20,9 procent, än för kvinnor, 15,6 procent. Arbetslösheten är högre bland utrikes födda ungdomar och särskilt hög bland unga utrikes födda män 18–24 år. (december 2020).

17,8%
Ungdomsarbetslöshet i Malmö 18-24 år (procent av arbetskraft) december 2020 (Arbetsförmedlingen)