$left
$middle

MalmöLäget 2022

Statistik och fakta om näringslivet i Malmö.

MalmöLäget är en sammanställning av fakta, statistik och kortanalyser kopplade till näringslivet i Malmö. Rapporten ges ut årligen på svenska och engelska och undersöker utvecklingen och trender inom en rad olika områden.

Visste du till exempel att...?

Det bara kommer ta 3 timmar till Hamburg

Fehmarn bält-tunneln byggs mellan Danmark och Tyskland och beräknas stå färdig 2029. Resan genom tunneln kommer att ta 7-10 minuter. Öresundsbron har spelat en viktig roll för tillväxten i Öresundsregionen och prognosen är att tunneln kommer att ha en liknande betydelse för en konkurrenskraftig ny storregion, en resa mellan Malmö och Hamburg kommer bara ta cirka 3 timmar.

ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG. Från 2010 baseras statistiken på registerdata istället för direktinsamling av uppgifter. Nya aktiveringskriterier tillämpas, samt ny beräkningsgrund för sysselsatta.

9 nya företag startas varje dag

Det startas många nya företag och redan etablerade företag väljer att förlägga sin verksamhet till Malmö. 3 382 nya företag startades under 2021. En ökning med 8,7 %. Att det har tillkommit många nya företag speglar den företagsamhet som finns i Malmö och den förändring som staden har genomgått – från en struktur med ett antal stora företag till en struktur med många mindre företag.

UTVECKLING ANTAL ARBETSSTÄLLEN OCH ANSTÄLLDA. Antal anställda = personer som är anställda i Malmö som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie i mer än 3 månader.

Antalet anställda och arbetsställen ökar

Malmö har ett blandat näringsliv som omfattar många olika branscher, vilket ger staden en bra bas och en bredd. Antalet arbetsställen har ökat markant och dagens företagsstruktur består till stor del av små och medelstora företag. 2021 hade Malmö 193 642 anställda fördelade på 39 107 arbetsställen. Antalet anställda och arbetsställen i Malmö har ökat med 42 % respektive 47 % på 15 år.

Nya satsningar pågår i hela staden

Över hela staden pågår kraftfulla satsningar för dagens och morgondagens malmöbor och företag. Till exempel i Hyllie, Varvsstaden, Nyhamnen, Malmö Industrial Park, Jägersro, Rosengård och Segepark. Tillsammans investerar vi i en stad i ständig rörelse. Kreativ, miljömedveten, framåt och med expansiva infrastruktursatsningar och ett fantastiskt läge i Nordens största arbetsmarknadsregion.

Allt detta och mycket mer finns i MalmöLäget

I MalmöLäget hittar du intressant statistik, fakta och kortanalyser för både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling. Pendlingsstatistik, befolkning, företagsstruktur, branschutveckling och förvärvsarbetande är några av de många områden man tittar på. MalmöLäget är en sammanställning från Stadskontoret i Malmö stad 2022.

Ladda ner MalmöLäget

Kontaktinformation och länkar

sv