$left
$middle

Kontakt

Avdelningen Omvärld och näringsliv leder stadens arbete med att främja hållbar tillväxt i Malmö.

Vår organisation leder även arbetet med stadens övergripande omvärldsfrågor, internationellt arbete, turism, arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap, migration och stöd till den idéburna sektorn. Avdelningen är en del av Stadskontoret i Malmö stad.

Näringslivsdirektör

Micael Nord, 040-34 11 85 , micael.nord@malmo.se

Sekreterare
Birgitta Lundquist, 0738-56 43 53, birgitta.lundquist@malmo.se

Innovation och utveckling

Enhetschef
Ulrika Forsgren Högman, 0734-449142, ulrika.forsgrenhogman@malmo.se

Företagande och entreprenörskap
Lena Persson, 0709-72 49 53, lena.persson22@malmo.se
Thobias Lading, 0766-32 39 86, thobias.lading@malmo.se
Torsten Blad, 0703-50 60 21, torsten.blad@malmo.se

Innovationsstödssystem
Johanna Östberg, 0734-448277, johanna.ostberg@malmo.se
Ola Andersson, 0737-01 83 60, ola.andersson2@malmo.se

Kompetensförsörjning
Fadi Barakat, 0737-09 53 81, fadi.barakat@malmo.se
Siham Nasrou, 0728-88 19 15, siham.nasrou@malmo.se
Jenny Hägerklint, 0768-78 57 74, jenny.hagerklint@malmo.se
Henrik Nilsson, 0721-94 19 64, henrik.nilsson@malmo.se

Branschutveckling besöksnäring
Christopher Johansson, 0709-34 22 28, christopher.johansson@malmo.se

Branschutveckling kulturella och kreativa näringar
Caroline B. Le Bongoat, 0709-34 14 01, caroline.lebongoat@malmo.se

Projektkoordinator
Matilda Liljekvist, 0732-58 91 12, matilda.liljekvist@malmo.se

Marknad och attraktivitet

Enhetschef
Anna Wittgren, 0709-34 22 09, anna.wittgren@malmo.se

Marknadskommunikation
Jessica H Jönsson, 0705-97 76 64, jessica.h.jonsson@malmo.se
Fredrik Wallin, 0734-04 16 85, fredrik.wallin@malmo.se
Anna Johansson, 0708-11 59 17, anna.62.johansson@malmo.se
Rafaela Stålbalk Klose, 0704-85 88 43, rafaela.stalbalkklose@malmo.se

Visuell kommunikation
Fredrik Johansson, 0734-32 48 98, fredrik.johansson8@malmo.se

Projektledare
Hanna Lingvide, 0704-85 88 15, hanna.lingvide@malmo.se
Tiago de Sousa Prata, 0734-48 63 17, tiago.desousaprata@malmo.se
Chrissie Faniadis, 0734-48 63 18, chrissie.faniadis@malmo.se
Carin Larsson, 0733-01 12 69, carin.larsson@malmo.se

Projektledare besöksnäringen
Karin Tingstedt, 0708- 63 30 83, karin.tingstedt@malmo.se

Värdskap
Anna Åmvall, 0709-34 22 27, anna.amvall@malmo.se
Marie Åkesson, 0708-34 12 35, marie.akesson@malmo.se

Studentsamordnare
Zeynep Erdal, 0709-36 01 93, zeynep.erdal@malmo.se

Digital analys
Ola Nilsson, 0768-66 54 01, ola.nilsson3@malmo.se

Evenemangssamordnare
Therese Herrmann, 0701-46 27 90, therese.herrman@malmo.se

Samhällsplanering och etablering

Enhetschef
Gunnar Blomé, 0708-29 46 62, gunnar.blome@malmo.se

Samhällsplanering och stadsutveckling
Joakim Iveroth, 0732-44 17 22, joakim.iveroth@malmo.se
Maria Bredin, 0733-58 45 67, maria.bredin@malmo.se
Johan Edgren, 0709-62 95 68, johan.edgren@malmo.se
Agneta Persson, 0708-64 09 78, agneta.persson@malmo.se
Leif Gjesing Hansen, leifgjesing.hansen@malmo.se
Britt-Marie Fagerström, 0702-97 75 30, britt-marie.fagerstrom@malmo.se

Etableringar och investeringar
Louise Svensson, 0706-92 35 35, louise.svensson@malmo.se
Stefan Månsson, 0709-99 39 94, stefan.m.mansson@malmo.se
Magnus Carstam, 0708-75 68 68, magnus.carstam@malmo.se

Bostadsförsörjning
Magnus Persson, 0709-35 44 23, magnus.persson@malmo.se
Johanna Vinrot, 0704-92 44 95, johanna.vinrot@malmo.se

Externa relationer och samordning

Enhetschef
Ola Yndeheim, 0731-46 53 15, ola.yndeheim@malmo.se

Malmö Convention Bureau
Johan Menso, 0709-49 48 54, johan.menso@malmo.se
Emma Hänninen Alricsson, 0733-10 97 27, emma.hanninen@malmo.se
Gezim Kiseri, 0708-53 02 82, gezim.kiseri@malmo.se

EU-samordning, Europeiska och internationella samarbeten
Ola Nord, 0032-25 14 14 10, ola.nord@malmo.se
Ulrika Lagergren, 0708-92 62 25, ulrika.lagergren@malmo.se
Bodil Olsson, 0708-34 12 58, bodil.olsson@malmo.se

Analys, verksamhetsplanering och ärendeberedning
Sara Bergman, 0733- 01 12 11, sara.bergman@malmo.se
Camilla Ekberg, 0709-34 22 14, camilla.ekberg@malmo.se
Linda Hassel, 0723-96 55 45, linda.hassel@malmo.se

Lokala, regionala och gränsregionala samarbeten
Sebastian Drott, 0709-96 61 65, sebastian.drott@malmo.se
Kristina Olsson, 0707-54 10 37, kristina.ohlsson@malmo.se
Cecilia Bengtsson, 0709-34 11 99, cecilia.bengtsson@malmo.se

Program för strategisk omvärldsarbete och nationell intressebevakning
Kenneth Ekberg, 0708-71 16 68, kenneth.ekberg@malmo.se
Emmy Harlid Westholm, 0738-51 83 03, emmy.harlidwestholm@malmo.se

sv