$left
$middle

Näringslivet i fokus

Det är lätt att starta, utveckla och etablera företag i Malmö.

Pågående satsningar och event

Ett urval av våra pågående projekt och insatser för Malmös näringsliv. Läs mer via länkarna eller kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete.

Aktuellt och nyheter

Begreppet super-diversitet ger en synvända på integration

Rapport till Tillväxtkommissionen: I rapporten ”Integration i städer med en diversifierad befolkning” har Erica Righard (forskare vid Institutionen för socialt arbete och MIM, Malmö universitet) sammanställt forskning kring nya sätt att se på integration och presenterar begreppet ”superdiversitet” för att beskriva städer med en befolkning utan en tydlig etnisk majoritet. Till den typ av städer hör exempelvis London, Amsterdam och Malmö med många olika nationaliteter representerade i befolkningen. 

Nu är årets MalmöLäget här!

Nu är den årliga sammanställningen av fakta, statistik och kortanalyser kopplade till näringslivet i Malmö ute. I den senaste upplagan av MalmöLäget går bland annat att läsa att antalet startade företag ökar såväl som antalet anställda, och mycket mer.

Malmöfestivalens turister genererar 285 miljoner till stadens näringsliv

Malmöfestivalen är ett välbesökt evenemang som ökar Malmös attraktionskraft och får höga betyg av besökarna, dessutom ger intäkterna från turisterna 285 miljoner tillbaka till stadens näringsliv. Detta enligt den turistekonomiska undersökningen som gjorts i samband med årets festival.

Malmö — näringslivet börjar här.

Kontaktinformation och länkar

sv