Näringslivet i fokus.

Det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i Malmö. Det är en inställning som genomsyrar och präglar hela vår verksamhet.

Malmö — näringslivet börjar här.