Ekonomiskt bistånd

Under 2020 har antal hushåll som totalt mottog ekonomiskt bistånd ökat något jämfört med tidigare år. Under året har kommunens arbetsmarknadsinsatser fokuserats bland annat på personer med ekonomiskt bistånd för att öka möjligheten till självförsörjning.

Andel biståndsmottagare i Malmö
8%

Hushåll med ekonomiskt bistånd

Under 2020 mottog i genomsnitt 9 774 hushåll ekonomiskt bistånd varje månad. Detta är en ökning jämfört med 2019. Den totala kostnaden har dock ökat på grund av ändrad riksnorm och högre boendekostnader.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

I genomsnitt per månad under 2020
9 855

Högre kostnader

Trots att något flera hushåll mottog ekonomiskt bistånd ökade den totala kostnaden med 2,1 procent jämfört med 2019. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd var 1 119 miljoner kronor under 2020. Ökningen av genomsnittligt antal hushåll per månad, höjd riksnorm samt ökade boendekostnader för aktuella hushåll bidrar till kostnadsökningen.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

Nettokostnad
1 119 mkr

Färre unga vuxna får ekonomiskt bistånd

14 procent unga vuxna beviljades ekonomiskt bistånd under 2020. Det ligger på ungefär samma nivå som föregående år och utvecklingen kan kopplas till satsningar både inom kommunen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer: socialstyrelsen/ekonomiskt bistand

14%
unga vuxna