Ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och socialnämnden har genomfört en rad åtgärder för att minska behovet av ekonomiskt bistånd och för att öka möjligheten till självförsörjning.

32 %
av hushållen med ekonomiskt bistånd blev självförsörjande.

Hushåll med ekonomiskt bistånd

Det genomsnittliga antalet hushåll som beviljats bistånd per månad minskade under 2021 fämfört med 2020, 8,8% för det totala antalet hushåll och 11% för barnhushåll.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

Samtliga biståndshushåll under 2021 minskade med
8,8%

Fler Malmöbor i arbete

Antalet hushåll i Malmö som har behov av ekonomiskt bistånd har minskat under 2021 vilket bland annat beror på regeringens åtgärder inom a-kassan, den minskande arbetslösheten och stadens kraftsamling för fler Malmöbor i arbete.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

Hushåll med behov för ekonomiskt bistånd har minskat
2021

Andelen unga 18-29 år som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat under året

Den positiva utvecklingen kan förklaras av utvecklingen på arbetsmarknaden och att fler Malmöbor börjat studera.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

Ekonomiskt bistånd har minskat för åldersgruppen
18-29 år
sv