Ekonomiskt bistånd

Under 2019 var det färre hushåll som totalt mottog ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. Under året har kommunens arbetsmarknadsinsatser fokuserats bland annat på personer med ekonomiskt bistånd för att öka möjligheten till självförsörjning.

Andel biståndsmottagare i Malmö
9%

Hushåll med ekonomiskt bistånd

Under 2019 mottog i genomsnitt 9 566 hushåll ekonomiskt bistånd varje månad. Detta är en minskning jämfört med 2018 och detta är en trend som hållit i sig sedan 2016. Den totala kostnaden har dock ökat på grund av ändrad riksnorm och högre boendekostnader.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

I genomsnitt per månad under 2019
9 566

Högre kostnader

Trots att färre hushåll mottog ekonomiskt bistånd ökade den totala kostnaden med 6,5 procent jämfört med 2018. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd var 1 097 miljoner kronor under 2019. Ökningen av genomsnittligt antal hushåll per månad, höjd riksnorm samt ökade boendekostnader för aktuella hushåll bidrar till kostnadsökningen.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

Nettokostnad
1 097 mkr

Färre unga vuxna får ekonomiskt bistånd

14 procent unga vuxna beviljades ekonomiskt bistånd under 2019. Det är färre än föregående år. Utvecklingen kan kopplas till satsningar både inom kommunen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer: socialstyrelsen/ekonomiskt bistand

14%
unga vuxna