Ekonomiskt bistånd

Under 2018 var det färre hushåll som totalt mottog ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. Under året har kommunens arbetsmarknadsinsatser fokuserats bland annat på personer med ekonomiskt bistånd för att öka möjligheten till självförsörjning.

Andel biståndsmottagare i Malmö
9%

Hushåll med ekonomiskt bistånd

Under 2018 mottog 14 945 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året, och varje månad var det i genomsnitt 9 460 hushåll. Detta är en minskning jämfört med 2017 och en trend som hållit i sig sedan 2015. Den totala kostnaden har dock ökat på grund av ändrad riksnorm och högre boendekostnader.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

I genomsnitt per månad under 2018
9 460

Högre kostnader

Trots att färre hushåll mottog ekonomiskt bistånd ökade den totala kostnaden med 2,5 procent jämfört med 2017. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd var 1 030 miljoner kronor under 2018. Av kostnadsökningen avsåg 39 procent hushåll i delområden med stor nybyggnation och därmed högre hyresnivåer. En annan orsak till att kostnaderna blivit högre är höjd riksnorm.

Nettokostnad
1 030 mkr

Färre unga vuxna får ekonomiskt bistånd

13 procent unga vuxna beviljades ekonomiskt bistånd under 2018. Det färre än föregående år. Utvecklingen kan kopplas till minskad ungdomsarbetslöshet och satsningar både inom kommunen och Arbetsförmedlingen.

13%
unga vuxna