Ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och socialnämnden har genomfört en rad åtgärder för att minska behovet av ekonomiskt bistånd och för att öka möjligheten till självförsörjning.

35 %
av hushållen med ekonomiskt bistånd blev självförsörjande under år 2022.

Hushåll med ekonomiskt bistånd

Det genomsnittliga antalet hushåll som beviljades bistånd per månad minskade med 17 % år 2022 jämfört med år 2021.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

-17%

Fler blev självförsörjande

En större andel av biståndshushållen blev självförsörjande under 2022 än under 2021. Antalet kvinnor och män, 30 år och äldre, som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutades till arbete eller studier uppgick till 1 157 personer.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som blivit självförsörjande ökade 2022 och uppgick till
35%

Antalet unga 18-29 år som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat under år 2022

I genomsnitt beviljades ekonomiskt bistånd till 1 159 hushåll åldersgruppen 18-29 år per månad 2022.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

Jämfört med år 2021 har antalet hushåll i åldersgruppen 18-29 år som beviljats ekonomiskt bistånd under 2022 minskat med
32%
sv