Migration från utlandet

Människor migrerar till Malmö från utlandet av olika skäl. För att studera, arbeta, söka skydd eller för att återförenas med anhöriga.

Malmös mottagande av nyanlända

Personer som beviljats uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller deras anhöriga, har varierat under årens gång. Stockholm och Göteborg tar emot fler personer än Malmö. Dock är Malmö den storstadskommun som de senaste åren tagit emot flest personer i förhållande till folkmängden.

År 2020 var det totala mottagandet i Malmö 403 personer, vilket motsvarar nästan 1 person per 1 000 invånare. (2019: 989 och 2018: 1 488).

Genom åren har Malmös största grupper i mottagandet varit de som beviljats uppehållstillstånd efter att ha bott i eget boende under asylprocessen och de som anlänt som anhöriga.

totala mottagandet i Malmö under 2020
403

Mottagande enligt bosättningslagen

Under 2020 tog Malmö emot 0 personer enligt bosättningslagen. Bosättningslagen infördes mars 2016 och syftar till att jämt fördela nyanlända med uppehållstillstånd till Sveriges kommuner. I mottagandet för dessa personer ingår även ett kommunalt ansvar att ordna bostad. Med hänsyn till Malmös stora mottagande av andra grupper har staden fått kommuntal 11 år 2021, vilket innebär att 11 personer kommer mottas enligt bosättningslagen under året.

0
personer mottagna enligt bosättningslagen 2020

Eget boende (EBO)

Den 1 januari 2021 fanns det 1 023 asylsökande som bodde i eget boende i Malmö. 24 procent befinner sig i asylansökningsprocessen, 62 procent har fått avslag eller befinner sig i en överklagandeprocess och 14 procent är ensamkommande barn eller personer som har fått uppehållstillstånd men ännu inte skrivits ut från Migrationsverket.

1 023
asylsökande i eget boende (EBO)

Ensamkommande barn

Malmö är både en så kallad ankomstkommun och anvisningskommun. Kommunen har dels ett ansvar för ensamkommande barn som sökt asyl och väntar på att bli anvisade till en kommun, dels ansvar för ensamkommande barn som anvisas till Malmö och väntar på besked om uppehållstillstånd och de barn som sedan får uppehållstillstånd.

Under 2020 har 134 ensamkommande barn kommit till Malmö och befunnit sig i staden i väntan på anvisning. 24 barn har anvisats till Malmö. I januari 2021 hade Malmö stad ansvar för totalt 189 ensamkommande barn, varav de flesta (152) redan har ett uppehållstillstånd.

24
ensamkommande barn anvisade till Malmö 2020

Arbete och studier

Människor som själva och med anhöriga flyttar till Malmö för att arbeta och studera ingår i migrationen från utlandet. Inom EU/EES-området behövs inga särskilda tillstånd för detta, men för medborgare från länder utanför den regionen behövs särskilt uppehållstillstånd. Under 2020 tog Malmö emot totalt 1288 personer från länder utanför EU/EES-området med uppehållstillstånd kopplat till arbete och studier. 861 personer som arbetskraftsinvandrat, varav 389 anhöriga. 427 personer fick uppehållstillstånd kopplat till studier, varav 181 anhöriga.

1 288
uppehållstillstånd kopplat till arbete och studier i Malmö 2020