Migration från utlandet

Människor migrerar till Malmö från utlandet av olika skäl. För att studera, arbeta, söka skydd eller för att återförenas med anhöriga.

Malmös mottagande av nyanlända

Personer som beviljats uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller deras anhöriga, har varierat under årens gång. Stockholm och Göteborg tar emot fler personer än Malmö. Dock är Malmö den storstadskommun som de senaste åren tagit emot flest personer i förhållande till folkmängden.

År 2018 var det totala mottagandet i Malmö 1488 personer. (2017: 2443 och 2016: 2595).

Genom åren har Malmös största grupper i mottagandet varit de som beviljats uppehållstillstånd efter att ha bott i eget boende under asylprocessen och de som anlänt som anhöriga.

totala mottagandet i Malmö under 2018
1 488

Mottagande enligt bosättningslagen

Under 2019 ska Malmö ta emot 43 personer enligt bosättningslagen. Bosättningslagen infördes mars 2016 och syftar till att jämt fördela nyanlända med uppehållstillstånd till Sveriges kommuner. I mottagandet för dessa personer ingår även ett kommunalt ansvar att ordna bostad. Med hänsyn till Malmös stora mottagande av andra grupper har staden fått kommuntal 0 år 2020, vilket innebär att inga personer kommer mottas enligt bosättningslagen under året. I mottagandet enligt bosättningslagen ingår kvotflyktingar.

155
mottagande enligt bosättningslagen 2018

Eget boende (EBO)

Den 1 augusti 2019 fanns det 1596 asylsökande som bodde i eget boende i Malmö. 37 procent befinner sig asylansökningsprocessen, 53 procent har fått avslag eller befinner sig i en överklagandeprocess och 10 procent är ensamkommande barn samt de som har fått uppehållstillstånd men ännu inte skrivits ut från Migrationsverket.

1 596
asylsökande i eget boende (EBO)

Ensamkommande barn

Malmö är både en så kallad ankomstkommun och anvisningskommun. Kommunen har dels ett ansvar för ensamkommande barn i väntan på att bli kommunplacerade, och dels ansvar för ensamkommande barn som kommunplaceras i Malmö i väntan på besked om uppehållstillstånd och de barn som sedan får uppehållstillstånd. Antalet asylsökande ensamkommande barn har minskat kraftigt de senaste åren så även i Malmö. 274 ensamkommande barn kom till Malmö under 2018 och befann sig i staden i väntan på kommunplacering, 26 ensamkommande barn kommunplacerades i Malmö.

26
kommunplacerade ensamkommande barn 2018

Här kommer inom kort text om arbetskraftsinvandring och studerande från utlandet


000
xxx