Energieffektivisera på ditt företag

Det finns god potential för de flesta företag att spara energi, även utan stora investeringar. En minskad energiförbrukning bidrar både till lägre kostnader och mindre risk för effektbrist.

Fyra tips på hur ditt företag kan energieffektivisera

  • Ta kontakt med din elleverantör och be om energidata baserad på värme, verksamhetsel, ventilation, el till maskiner, belysning. Gärna separat under en kortare period uppdelat på timvärde så ni i verksamheten kan upptäcka och undvika höga effekttoppar.
  • Undvik att köra ventilationen på full effekt när det inte är någon i lokalerna, till exempel nätter och helger.
  • Om en mer elintensiv verksamhet använt era lokaler tidigare kan ni ha en för stor huvudsäkring, dubbelkolla detta. En sänkning av huvudsäkring innebär minskade kostnader.
  • Byt till LED-lampor. Gamla lysrör, till exempel T8, drar onödig energi. I de flesta fall kan du behålla samma armaturer och slipper göra stora investeringar.
sv