Utlysningen Power of Places

Förändring kräver människor med engagemang, olika perspektiv och inspel. Tillsammans kan vi få vår stad att fortsätta utvecklas – vad vill du ska hända?

I samband med Malmö in the making har ArkDes och Malmö stad, med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, genomfört utlysningen Power of places.

Teamen som ska utforska Rosengård och Nyhamnen är utvalda

Av totalt 89 ansökningar har två multidisciplinära team, team Layered och team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker, valts ut för att under året undersöka vad som händer när lokala resurser och lokalt kapital tas tillvara, får gro och växa i stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen.

Med redskap för en bättre samhällsutveckling

Arkitektur, design, konst och kultur har skarpa redskap för utforskande och skapande av en bättre samhällsutveckling. Hur kan vi nyttja det på bästa sätt? Hur kan vi nå längre och föreställa oss en annorlunda framtid?

Genom ett undersökande och experimentellt förhållningssätt ska de utvalda teamen vara med och driva samtalet om gestaltningens roll och kapacitet i utvecklingen av Malmö.

Stadsmiljö med blå himmel

Foto: Ikram Abdulkadir

Två tvärdisciplinära team

I utlysningen eftersökte Malmö stad, ArkDes och Malmö Förskönings- och Planteringsförening två team på två till fyra personer vardera med förmågan att arbeta inkluderande, experimentellt och platsspecifikt med Rosengård och Nyhamnen.

En förutsättning var att minst en av teamens medlemmar bör vara arkitekt, designer, konstnär eller ha motsvarande gestaltningskompetens. I ansökan uppmuntrades team som präglas av en mångfald av perspektiv och erfarenheter. Unga talanger hälsades varmt välkomna att ansöka.

För att förvalta och utforska vägen framåt

För att skapa omställning behöver vi ta vara på alla resurser vi har, både människor, deras kultur och material, och omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. När det inte längre är möjligt att riva och bygga nytt behövs nya arbetssätt, angreppssätt och en ny syn på estetik.

Inom arkitekturen, designen och konsten finns verktyg för att testa, experimentera, gestalta och bjuda in till den här typen av utveckling och visa att den kan leda till enastående platser.

Om utlysningen och Malmö in the making

Utlysningen Power of places är ett samarbete mellan Malmö stad och ArkDes (Arkitektur och designcentrum), med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.  

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och arbetar strategiskt med praktiknära forskning i syfte att utveckla och sprida kunskap kring gestaltningen av våra gemensamma livsmiljöer.

Malmö Förskönings- och Planteringsförening har som mål att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning.

I fokus för både utlysningen och Malmö in the making står stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen, två helt olika geografier med olika förutsättningar och behov. Malmö stad driver långsiktiga stadsutvecklingsarbeten i de respektive stadsdelarna.

Två utvalda team kommer få i uppgift att inventera platserna, utforska nya arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli en utgångspunkt för omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena. I uppdraget ingår även att undersöka det möjliga resursutbytet och relationen mellan geografierna.

Aktuellt om arkitektur, konst och kultur

Målarbok ska väcka barns tankar om stadsutveckling i Malmö

Vad vill du skapa i Malmö? Så lyder frågan i målarboken som Malmö in the making tagit fram för att väcka barns och ungas tankar om stadsutveckling. Med hjälp av bibliotek, förskolor, museum, fritidsgårdar och allaktivitetshus hoppas vi att målarboken ska nå så många unga Malmöbor som möjligt.

Utforska Malmö in the making genom 100 unika programpunkter

Nu presenteras det publika programmet för Malmö in the making. Under hela september välkomnas Malmöborna till en månad fylld med upptäckter och roliga aktiviteter. Malmö stads satsning tar sin form med 100 programpunkter som spänner över allt från konstnärliga utställningar till guidade stadsvandringar, filmvisning och quiz.

En händelserik vecka med Malmö in the making väntar

Under vecka 21 hittar du Malmö in the making på flera evenemang runtom i staden. Ses vi på Southern Sweden Design Days, Business Arena Syd eller på nedslaget om konstens och kulturens plats i Malmö den 25 maj?

sv