Öresundsmetron

Aktuella nyheter om Öresundsmetron

”Bollen ligger hos den svenska regeringen”

Öresundsmetron är nyckeln till en blomstrande Öresundsregion och en gemensam arbetsmarknad mellan Danmark och Sverige, anser Köpenhamns arbetsmarknads- och integrationsborgmästare Jens-Kristian Lütken. Men det är svenskarna som måste ta initiativ och driva på för att förverkliga projektet, betonar han.

”Tågfärjorna behövs som ett komplement till fasta förbindelser”

Regeringen gav nyligen Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att rädda tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland. Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg Ann Kajson Carlqvist (M) är jättenöjd med beslutet som hon ser som ett viktigt steg för att stärka redundansen i transportsystemet.

Startskottet för nästa transportinfrastrukturplan

Trafikverket har fått i uppgift av regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Det innebär startskottet för kommande nationell plan för transportinfrastrukturen. Magnus Persson, som är infrastrukturstrateg på Malmö stad, berättar om stadens process framåt.

sv