Öresundsmetron

Aktuella nyheter om Öresundsmetron

Skånska kommuner vill se en Öresundsmetro

Genom att bygga en Öresundsmetro skulle hela regionen knytas samman än mer och göra det enklare att jobba, studera och resa hållbart i hela Öresundsregionen. På så sätt är metron ett projekt som har positiva effekter långt utanför Malmö och Köpenhamns gränser. Vi har pratat med den politiska ledningen i Kristianstad och Skurup som båda vill se att en Öresundsmetro kommer på plats.

Öresundspendling i dag – ”Funkar det inte sitter man fast”

Transport, handel samt vård och omsorg är de branscher som pendlar mest över Öresund. Detta enligt en ny rapport från Öresundsinstituttet. I rapporten pekas också ett antal grupper ut som har potential att pendla mer och vilka områden som är populärast att pendla till.

Trafikutskottet sätter tryck på regeringen

Riksdagens trafikutskott fortsätter att driva på regeringen för att få till en bred utredning om transportbehoven över Öresund och att en sådan utredning ska genomföras i samarbete med Danmark.

sv