Öresundsmetron: snabbare, grönare, smartare

Öresundsmetron är ett viktigt framtidsprojekt både för Sverige, Danmark och Europa. Metron hjälper till att säkra kommande behov av hållbara godstransporter och fjärrtågsförbindelser till och från kontinenten. Samtidigt främjas grön pendling och kollektivtrafik i Nordens största arbetsmarknadsregion.

Öresundsmetron behövs av tre skäl

  • Snabbare. Med en metro får en miljon fler människor pendlingsavstånd tvärs Öresund. Mellan Malmö och Köpenhamn halveras restiden till 20 minuter. Snabbare resor stimulerar jobb, utbildning, forskning och turism. En dynamisk och växande Öresundsregion är bra för hela Sverige och Danmark.
  • Grönare. Tunnelbana är energisnålt och klimatsmart. När många pendlare och turister tar metron tvärs Öresund frigörs järnvägsutrymme på och omkring Öresundsbron som kan användas för fler godståg och fjärrtåg till kontinenten. Gods kan flyttas från lastbil till tåg, till nytta för klimatet.
  • Smartare. Malmö C och Köpenhamns utbyggda metrosystem kopplas samman och gör det smidigt att ta sig vidare till andra resmål på båda sidor sundet. Metron knyter också ihop regionens många universitet och forskningsanläggningar.

Senast ändrad:

sv