$left
$middle

Trafikreglering

Ska en trafikreglering tillföras eller förändras i samband med nybyggnad, ombyggnad eller annat, krävs ett formellt beslut av tekniska nämnden genom trafikregleringsenheten, upplåtelseenheten eller trafiksignalansvariga på mobilitetsenheten i enlighet med Malmö stads delegationsordning för trafikärenden.

Innehåll

Krav

Teknikområdesansvarig på respektive enhet ska kontaktas för samråd och godkännande vid förändringar som påverkar gators och vägars regleringar.

Se vilka rutiner som gäller för respektive teknikområde under flikarna för Permanent trafikreglering, Tillfällig trafikreglering samt Trafiksignal.

Följande bestämmelser ligger till grund för trafikreglering och ska följas:

  • TrF, Trafikförordningen (1998:1276)
  • VMF, Vägmärkesförordningen (2007:90)
  • TSFS, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (2019:74)
  • TSFS, Transportstyrelsens föreskrifter om vägmarkeringar (2010:171)
  • Malmö stads, Fastighets- och gatukontorets, trafikregleringsenhetens, upplåtelseenhetens samt trafiksignalansvariga på trafiktekniksektionens gällande riktlinjer.
sv