$left
$middle

Här kan du få råd och stöd

Det finns mycket stöd att få för dig som befinner dig i en krissituation.

Centrum för brottsutsatta och medling, erbjuder samtalsstöd, akut krishantering och bearbetning vid allvarliga händelser, telefon 040-34 92 92.

Familjeteamet, samtalsmottagning för unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar. Till Familjeteamet kan man komma enskilt på samtal eller tillsammans med hela familjen, telefon 040-35 05 55.

Sorg-styrkegruppen, Plattform Malmö, samtalsgrupp för mammor och andra närstående kvinnor som förlorat en ungdom, telefon 0708-82 62 59.

Malmö stads kontaktcenter, fråga efter individ- och familjeomsorg, telefon 040-34 10 00.

Primärvårdens växel, Region Skåne, fråga efter din vårdcentral, telefon 044-309 30 00.

1177 Vårdguiden, telefon 1177.

Kyrkans SOS, telefon 0771-800 650.

Jourhavande präst (SOS alarm kopplar), telefon 112.

Prata hjälper, Svenska kyrkans samtalsmottagning, telefon 040-27 92 48.

Jourhavande kompis (upp till 25 år), chatt.

Jourhavande medmänniska, chatt.

BRIS (barnens hjälptelefon) chatt och telefon, 116 111.

BRIS vuxentelefon (om barn), telefon 077-150 50 50.

BRIS-mottagning, barn och unga kan få individuellt stöd i form av stödjande samtal, lotsning och familjesamtal och gruppstöd.

Vuxenpsykiatrimottagning, Region Skåne: telefon 040-33 53 00.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Bup), personer under 18 år kan få rådgivning, utredning och behandling till barn och unga som mår dåligt psykiskt. Här hittar du även råd och tips för att må bättre och hjälpa andra.

Region Skåne, chatt och telefon: 020-51 20 20.

Brottsofferjouren, chatt och telefon: 116 006.

Mind Självmordslinjen, chatt och telefon: 901 01.

SPEC jourtelefon, för dig som mist en anhörig i självmord, chatt och telefon: 020-18 18 00.

Skolans elevhälsoteam. Fråga din lärare om hur du kommer i kontakt med teamet på din skola.

sv