$left
$middle

Vanliga reaktioner vid kris

Det är viktigt att komma ihåg att olika personer kan reagera på olika sätt och det finns inga rätta eller felaktiga reaktioner.

 • Nedstämdhet
 • Ångest, rädsla och oro
 • Förtvivlan och hopplöshet
 • Skuld och skam
 • Känslomässig stumhet och avstängdhet
 • Svårigheter att ta till sig information
 • Förvirring
 • Lättskrämdhet
 • Lättirritation
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnproblem
 • Trötthet och utmattning
 • Mardrömmar
 • Flashbacks och upplevelse av att vara tillbaka i händelsen
 • Isolering och undandragande
 • Högriskbeteende
 • Separationsångest
 • Våldsamt beteende
 • Huvudvärk, magbesvär eller andra hälsoproblem
 • Upplevelser av hjärtklappning och svettningar
 • Svårigheter att äta
 • Påträngande tankar eller bilder
 • Minnessvårigheter
 • Svårigheter att fatta beslut
 • Upptagenhet med död eller förstörelse
 • Svårighet att acceptera att det som hänt
sv