$left
$middle

Hur kan jag ge stöd till ett barn i kris?

Barn kan reagera på olika sätt vid kris. Det är viktigt att komma ihåg det finns inga rätta eller felaktiga reaktioner.

 • Tillgodose barnets omedelbara behov. Se till att barnet sover tillräckligt mycket, äter och dricker ordentligt och får tillräckligt med fysisk aktivitet.
 • Påminn barnet och dig själv om att ni just nu kan känna er säkra och trygga. Om ni inte känner er trygga tala då om vad som görs för att det ska bli bättre.
 • Håll ihop familjen. Om det inte går att vara nära varandra fysiskt, möjliggör kontakt via telefon eller videosamtal.
 • Krama barnet mer, håll om det och låt det sitta i knäet mer.
 • Var tillsammans med barnet och låt barnet förstå att du finns där för dess skull. Gör saker tillsammans: Kasta boll, läs, lek eller rita.
 • Försökt att bibehålla rutiner så gott det går under omständigheterna. Rutinerna står för förutsägbarhet och normalitet och är viktigt för att återskapa lugn och stabilitet.
 • Ta dig tid att se barnet och svara på frågor på ett konkret sätt anpassat till barnets ålder. Berätta vad som händer och vad som ska hända härnäst.
 • Begränsa exponering för sådant som skrämmer, som nyheter och otäcka bilder eller samtal om händelsen.
 • Involvera barnet, exempelvis genom att rita en teckning eller skriva ett brev till den som är drabbad.
 • Hjälp barnet att sätta ord på sina känslor, sina bekymmer och sina frågor: Förmedla enkla benämningar på vanliga känslomässiga reaktioner, till exempel arg, ledsen, rädd eller orolig. Öka inte på barnets farhågor genom att använda ord som ”förskräckt” eller ”skräckslagen”.
 • Hjälp barnet med hoppfulla tankar om framtiden. Pressa inte barnet att prata om händelsen. Fråga då och då utan att tjata, barnet pratar när det är redo och har behov. Det är barnets behov av att prata som ska styra, inte den vuxnes behov.
sv