Bli umgängesstödjare

En del barn saknar en nära relation till en av sina föräldrar eller har föräldrar som inte kommer överens om umgängen. Det gör att det kan uppstå konflikter och oro. Som umgängesstödjare är du ett stöd till barnet när de ska umgås med den föräldern som de inte bor med, eller närvara vid hämtning och lämning mellan föräldrarna.

Om uppdraget

Umgängestillfällena är regelbundna och varierar beroende på hur mycket tid du kan lägga på uppdraget. Det kan vara vilken veckodag som helst, exempelvis varje eller varannan vecka. Träffarna är vanligtvis två till fyra timmar per tillfälle. Umgängen och överlämningar sker inom Malmö.

För att vara umgängesstödjare behöver du ingen speciell utbildning men personlig lämplighet är avgörande och erfarenhet av barn är meriterande.

Detta får du

  • Ett varierat uppdrag där du får följa utvecklingen av relationer mellan barn och föräldrar
  • Handledning av Malmö stad
  • Ekonomisk ersättning. Hur stor ersättningen är beror på omfattningen av ditt uppdrag
sv