För Malmö och planeten

Malmö har varit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling i mer än två decennier. Nu ökar vi takten för att göra våra miljö- och klimatmål för 2030 till vardag för fler i Malmö. Genom att göra det enklare att resa hållbart, ställa om till klimatsmart energi, förbättra vår livsmiljö och skapa framtidens hållbara företag och lösningar tillsammans med de som bor och verkar i vår stad.