För Malmö och planeten

Nu ökar vi takten för att göra våra miljö- och klimatmål för 2030 till vardag för fler i Malmö. Genom att göra det enklare att resa hållbart, ställa om till klimatsmart energi, förbättra vår livsmiljö och skapa framtidens hållbara företag och lösningar tillsammans med de som bor och verkar i vår stad.

Nyheter om miljö och klimat

Så arbetar Malmö stad för att säkra elförsörjningen

Hur Malmös elproduktion och tillgång till fossilfri el kan stärkas är en högaktuell fråga. Jonas Kamleh som är senior strateg på miljöförvaltningen i Malmö stad berättar här om Malmö stads arbete för att säkra elförsörjningen i Malmö.

Kontaktinformation och länkar

sv