$left
$middle

Ungdom med behov av en anpassad praktik

Ung i sommar har ett antal praktikplatser framtagna till ungdomar med behov av en anpassad praktik. Platserna förmedlas till unga Malmöbor födda 2004–2007 via gymnasie- och grundskolor och Ung Malmö.

Inför sommaren finns ett antal praktikplatser att söka för ungdomar med behov av en anpassad praktik. Ansökan sker med kurator på skolan, eller vägledare på Ung Malmö. Antalet platser som fördelas är begränsade.

Vem kan ta del av anpassad praktik

Anpassad praktik gäller för ungdomar som är i behov av mer anpassning än vad en ordinär Ung i sommar-praktikplats kan erbjuda, exempelvis för ungdomar med funktionsvariation och ungdomar som har en svår social situation.

Anmälan och fördelning av platser

Ung i sommar tar fram och kvalitetssäkrar platser för anpassad praktik. Kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska eller annan skolpersonal anmäler in ett antal ungdomar på den egna skolan eller verksamheten för att ta del av fördelningen från Ung i sommar.

Ung i sommar fördelar platserna genom den centrala elevhälsan för de kommunala grund- och gymnasieskolorna och enskilt med vissa fristående grund- och gymnasieskolor. Ung i sommar samarbetar med Ung Malmö för de ungdomar som inte går i skolan.

Antalet platser är begränsade och vi kan därför inte garantera att alla får en plats.

Egen framtagen praktikplats

Alla som ansöker om anpassad praktik har möjlighet att inkomma med en egen framtagen praktikplats. Arbetsmarknadssekreterare på Ung i sommar avgör om platsen är godkänd efter uppsatta riktlinjer.

Elever i särskola

Elever som går i särskola kan ansöka till och med det år som de fyller 21 år (under 2023 gäller detta för elever födda mellan 2002-2007).

Kontakta oss

  • Ung i sommar

sv