$left
$middle

Praktisera i sommar!

Ansökan till Ung i sommar har stängt. I år kunde de som är födda mellan 2004–2007 (16–19 år) och som är folkbokförda i Malmö söka.

Vad händer nu - Lediga Listan är öppen

Lediga Listan är öppen måndagar och onsdagar från kl. 17:00. Där kan du som sökt till Ung i sommar men inte lottats till en praktikplats söka lediga platser. Du kan söka platser till klockan 08.00 dagen därpå. Du som får en plats får ett SMS om detta. Du hittar Lediga Lista på Mina Sidor.

Vi rekommenderar att läsa igenom våra Frågor och svar för att få mer information om praktiken:

Skaffa utdrag ur belastningsregistret?

Har du valt praktikområdena Barn & Unga eller Förening & Fritid? Då måste du beställa hem ett utdrag från belastningsregistret på polisen.se. Om du har Bank-ID kan du använda dig av polisens e-tjänst för att beställa utdraget. Beställ utdraget redan nu, det kan ta flera veckor att få hem det!

Får du en praktikplats så kommer det stå på Mina Sidor om din praktik kräver ett utdrag. Du ska visa det för din handledare på första praktikdagen.

Om du inte har utdraget med dig så får du inte påbörja din praktik! Utdraget visar om du är dömd för något tidigare brott som är olämpligt om man ska arbeta med barn.

Enligt Skollagen (2010:800) ska du lämna utdraget till din handledare som får göra en kopia eller en tjänsteanteckning för att kunna intyga att lagen har följts. Kuvertet får vara öppnat av dig innan du visar upp det.

Har du ett bankkonto?

Att skaffa ett bankkonto är det snabbaste och smidigaste sättet för dig att få dina pengar - gör det i tid!

OBS! Du ska inte skicka ditt kontonummer till Ung i sommar! Praktikersättningen betalas ut av Malmö stad via Swedbank. Swedbank skickar i sin tur din utbetalning vidare till rätt bank och bankkonto, om du har gjort en kontokoppling!

Hur du gör en kontokoppling

Är du under 18 år går du till ett av Swedbanks kontor med giltig legitimation och en vårdnadshavare. Avtalsnumret för kontokopplingen är "0004" som du ska meddela till banken.

Har du glömt skicka in skatteintyg?

Om du tror att du tjänar mindre än 22 208 kr under 2023 kan du ansöka om lön utan skatteavdrag.

Allt du behöver göra är att skicka in ett intyg. Adressen står på blanketten.

OBS! Har du redan gjort detta på Mina sidor behöver du inte göra det igen. Är du osäker på om du skickat in skatteintyget kan du se det på Mina sidor.

Kontakta oss

  • Ung i sommar

sv