$left
$middle

Arbetsmiljö och praktiktidsregler

Arbetsmiljö

Du som praktikant har rätt till en bra arbetsmiljö. Alla ska erbjudas samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det är viktigt att du får en genomgång av dina praktikuppgifter och hur de ska utföras på ett säkert sätt. Du ska också veta vad du får och inte får göra på praktikplatsen.

Tänk på att du också har ett eget ansvar att berätta för din handledare eller för Ung i sommar, om du tycker att du får otydliga instruktioner, om något känns farligt eller om du upplever andra problem. Då kan vi hjälpa dig vidare.

Praktiktidsregler

  • Praktiken ska vara måndag–fredag. Inte på helger.
  • Du får max praktisera sex timmar om dagen.
  • Du får max praktisera 120 timmar under praktiken.
  • Praktiken ska vara någon gång mellan klockan 06.00–20.00.
  • Är du under 18 år får du inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning som gör att du får en arbetsvecka på mer än 40 timmar.
  • Du får ingen ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

Kontakta oss

  • Ung i sommar

sv