$left
$middle
Nurgül Iljas Eminovska är chef för sociala projekt och leder bland annat MKBs arbete med sommarpraktikanter.

Förenar samhällsnytta och stärkandet av MKB

MKB har alltid jobbat med sysselsättningsfrågor och sociala frågor. Nurgül Iljas Eminovska är chef för sociala projekt och leder bland annat MKBs arbete med sommarpraktikanter. Hon ser de positiva effekterna i verksamheten och i varje sommarpraktikant. Stoltheten över att MKB tar emot många ungdomar varje sommar lyser starkt i hennes ögon.

Ungdomarna lär MKB mycket och de får se effekterna i vardagen. I det stora och i det lilla.

– De kommer med nya begrepp, visar oss nya kanaler att kommunicera kring och deras perspektiv blir ett komplement till vårt. Förändringen i dem får vi också ta del av. Bara en sådan sak som att de slutar skräpa ner solrosfrön eller cigarettfimpar när insikten når dem att, nu måste jag gå och sopa för att någon slängt sin fimp på marken.

– Därtill kommer det samhällsnyttiga in. I Malmö, Sverige och världen i stort slits unga mellan snabba cash och att studera eller jobba. Samtidigt ställs mycket egenansvar som alla inte har förutsättningar för att hantera. Barn vars föräldrar inte har möjlighet att stötta dem med exempelvis skolarbetet eller ett brett nätverk som leder till jobb, riskerar att bli bortprioriterade. Om de hamnar i klorna på destruktiva krafter ökar samhällskostnaderna för oss alla. MKB vill vara en del av det överbryggande stödet vi ser behov av.

Rus av att se ungdomar utvecklas

MKB har erbjudit praktikplatser under många år. Förberedelserna och genomförandet sitter. Redan i januari börjar planeringen inför sommaren. Alla avdelningar sammanställer en lista på tänkbara praktikuppgifter. Under våren rekryteras handledarna som ska leda praktikantgrupperna. Därefter följer förberedelser för hur allt ska genomföras. Praktikperioden startar med en introduktion och ungdomarna får sina arbetskläder. Under sommaren brukar Nurgül hälsa på de olika praktikantgrupperna.

– Praktikperioden tydliggör för de unga att de har olika val i livet och för många ger den ett driv till att studera. Vi lär dem att ingenting är gratis och samtidigt tjänar de sina första egna pengar. Att få se alla deras känslor och hur de utvecklas av praktiken ger mig ett rus!

Vara framtidens top of mind

I och med sommarpraktiken förenas de ungas perspektiv med MKBs 75 år som verksamhet och där är handledarrollen av största vikt enligt Nurgül.

– Det är två goa perspektiv som möts. Vi använder sommarpraktiken i det långsiktiga arbetet med att vara ett mer modernt företag och en attraktiv arbetsgivare. Vår önskan är att ungdomarna i framtiden ska välja oss som deras bostadsbolag och deras arbetsgivare. Vi vill vara deras top of mind!

– Att ha bra handledare är A och O, rollen är ett mentorskap. Ofta anställer vi lärarstudenter som får chansen att tillämpa sina kunskaper. Men det är inte alltid det teoretiska på ett CV som avgör. Jag vill att de är skillade i att kommunicera och är lyhörda. Efter sommaren frågar vi om de vill vara kvar och låter ungdomarnas utvärderingar vara vägledande för oss. Är man bra får man gärna komma tillbaka.

– Vi vill vara samhällsnyttiga, skapa en ny kundkrets och stärka oss som arbetsgivare. På kort sikt blir de unga ambassadörer i våra bostadsområden och på lång sikt kanske mina framtida kollegor. MKB är en stor arbetsgivare som har tjänster på många nivåer. Karriärmöjligheterna är stora oavsett kön och hos oss är många av världsspråken representerade. När jag berättar detta för praktikanterna ser jag att det inger respekt och skapar intresse för oss.

Stöd från Ung i sommar

Nurgül beskriver samarbetet med Ung i sommar som öppet, enkelt och ständigt tillgängligt.

– Har man en god relation och samma målsättning då finns där inga hinder! Och kommer det upp något så går det att reda ut. De är fantastiska med att kunna bistå och hjälpa till när vi ringer.

En del arbetsgivare tvekar att ta emot praktikanter på grund av pandemin men för MKBs del har de sett möjligheterna.

– När vi hörde av oss 2020 sa vi att vi kunde bereda 100 platser, mot de tidigare 25. Men vi lyckades faktiskt ta emot fler och tog emot 118 praktikanter – trots Corona! Pandemin är så klart en prövning för oss alla men sommarpraktiken blev över förväntan.

– Jag förstår rädslan som pandemin för med sig, man oroar sig för hur verksamheten kan lösa det för både medarbetare och praktikanter. Men jag ser främst möjligheterna – det som krävs är att hitta rätt sorts praktikuppgifter och att se till att man inte är många på kontoren samtidigt.

Praktikuppgifter, handledning och tydlighet

Praktiken ska ge ungdomar en inblick i arbetslivet med en bra handledning och enkla uppgifter. Ung i sommar är noga med att det inte ska uppstå undanträngningseffekter eller att praktikuppgifterna är för avancerade. Och MKB är tydliga med förhållningsreglerna som omger praktikperioden.

– Hos oss sker huvuddelen av uppgifterna utomhus och i mindre grupper. Exempelvis kan det en dag handla om att gruppen målar staket eller sopar på gårdarna. Det kan vara tålamodsprövande uppgifter men det är alldagligt och inbegriper inte avancerade verktyg. Till viss del finns det även arbetsuppgifter inomhus. Vi förbereder uppgifter för olika väder.

– Med våra praktikanter stämmer vi i bäcken med en gång. Vi är tydliga med att det finns förhållningsregler i arbetslivet. Missköter man sig, mobbar, saknar respekt för sina kollegor eller skiter i att dyka upp då blir man av med sin plats. När vi berättar om processen blir det helt plötsligt på allvar för dem. Vi vill att de ska förstå och känna att de är våra kollegor och därför är kommunikation grundbulten för oss. Vi utgår från individen och låter ungdomarna växa med praktikuppgifterna.

– Jag blir jätteglad av att bara tänka på resan de genomgår! Och det bästa är när de ringer i februari och frågar om de kan få sommarjobba hos oss. Mina kollegor gör ett superbra jobb med praktikanterna och det är detta som gör att ungdomarna vill komma tillbaka igen, år efter år!

Få extra hjälp - erbjud praktikplats!

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till Ung i sommar för att bolla idéer och få konkreta råd.

Telefon: 040-34 23 23 Måndag–fredag, 10.00–12.00

Kontaktinformation och länkar

sv