Kunskapsglappet om Malmö

Vad vet du om exempelvis bostadsbyggande, betyg och brottslighet i Malmö? Troligen inte mycket, om du är som genomsnittssvensken.

Undersökningen Kunskapsglappet visar att svenskarnas kunskap om Malmö är låg – det finns ett glapp mellan vad de svarande tror och hur det faktiskt är. På majoriteten av faktafrågorna svarar svenskarna i genomsnitt mer fel än slumpen. Malmöborna själva svarar aningen mindre fel men når inte upp till den slumpmässiga andelen rätta svar på 33,33 procent.

Kunskap behövs för att fatta välgrundade beslut. Både för din egen skull och för samhället i stort. Det kan till exempel handla om var du väljer att bo eller var du söker jobb.

Kan du mer om Malmö än genomsnittet? Gör testet och jämför med andra. Sedan kan du lära dig mer om Malmö genom länkarna nedan.

Fakta och statistik

Befolkning, trygghet, arbete med mera. Här hittar du fakta och statistik om Malmö.

Nyheter

Prenumerera på nyheter från Malmö stad.

Upplev Malmö

Undersökningen visar att de som besökt Malmö kan mer om Malmö och är mer positiva till staden. Upplev Malmö du också, här finns tips på saker att göra.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av en upphandlad leverantör till Malmö stad. Det digitala frågeformuläret distribuerades via en webbpanel och skickades till respondenterna med e-post.

Datainsamlingen ägde rum 25 mars–11 april 2022 i alla regioner i Sverige.

PS. När du är klar med Malmö kan du testa dina kunskaper om hela världen på Gapminder. DS.

Kontaktinformation och länkar

sv