Kemikaliesmarta tips

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. En del är farliga, andra är ofarliga och en del vet vi inte så mycket om. Malmö stad arbetar för att alla ska ha en så kemikaliesmart vardag som möjligt. Ledordet för det arbetat är att det ska vara lätt att göra rätt. Här är några tips på hur du kan göra.

Kemikaliesmarta tips – rum för rum

Länktips

sv