Kemikaliesmarta tips för hemmet

Välj giftfritt när du handlar

Kemikalier omger oss i våra liv och i vardagen hela tiden, i kläder, möbler, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier kan vara farliga. Därför behövs det kunskap om dem och hur de ska användas.

Fråga om innehållet

Du som konsument kan ställa frågor om innehållet i en vara när du handlar. Känner du till exempel en stark kemikaliedoft i en produkt? Undrar du om det finns något farligt ämne i varan? Du har rätt att få veta om en vara innehåller farliga ämnen.

Du kan ställa frågan om en vara eller produkt innehåller mer än 0,1 procent av något av de ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen - listan över ämnen som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Företagare och butiker har skyldighet att ta fram att ta fram information och svar dig inom 45 dagar från det att du som konsument frågat dem.

Länktips