$left
$middle

Välj giftfritt när du handlar

Kemikalier omger oss i våra liv och i vardagen hela tiden, i kläder, möbler, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier kan vara farliga. Därför behövs det kunskap om dem och hur de ska användas.

Fråga om innehållet

Du som konsument kan ställa frågor om innehållet i en vara när du handlar. Känner du till exempel en stark kemikaliedoft i en produkt? Undrar du om det finns något farligt ämne i varan? Du har rätt att få veta om en vara innehåller farliga ämnen.

Du har rätt till information

Det kan vara svårt att veta vad en vara i butiken innehåller. Det går inte att se på den vilka kemikalier som ingår, och det krävs ingen innehållsförteckning. Men som konsument har du rätt att få veta om en vara innehåller något av de farliga ämnen som finns med på den så kallade kandidatförteckningen. Ställ frågan i butiken, du ska få svar inom 45 dagar. Skriv en lapp eller ett mejl till affären eller till försäljningsstället med de här frågorna:

  • Innehåller den här varan mer än 0,1 viktprocent av något ämne som finns på kandidatförteckningen?
  • Varans namn:
  • Svara inom 45 dagar till: (Ditt namn, din adress, din e-post och eller ditt telefonnummer).

Butikens ansvar

Butiken måste svara en kund som ställer frågor om kemikalierna i en vara. Butiken kan i sin tur ställa krav på sina leverantörer så att de varor de köper in inte innehåller farliga ämnen.

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska leverantören av varan lämna information så att mottagaren kan använda varanpå ett säkert sätt.

Kemikalier i varor

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. Kemikalier används för att tillverka många av de varor vi använder i vardagen. De tillsätts för att ge varorna dess färg, form och andra egenskaper. Kemiska ämnen kan frigöras från varan under hela dess livslängd - både när den tillverkas och när den blir avfall, och givetvis tiden däremellan.

Exempel på skadliga kemikalier som kan finnas i varor

  • Plast kan innehålla mjukgörande ämnen, som ftalater, men också blyföreningar och tennföreningar.
  • Textil kan innehålla formaldehyd, antimögelmedel, flamskyddsmedel, färgämnen och impregneringsmedel.
  • Läder kan innehålla garvämnen, som till exempel krom.
  • Accessoarer och smycken kan innehålla nickel, kadmium och bly.
  • Sportkläder och skor kan innehålla olika antibakteriella ämnen.

Lagstiftningen

Kemikalielagstiftningen Reach

Reach - förordning (EG) nr 1907/2006, är den europeiska kemikalielagstiftningen som reglerar i huvudsak kemiska produkter, men förordningen innehåller också en del regler som gäller varor.

Kandidatförteckning

Kandidatförteckning är en lista framtagen av den europeiska kemikaliemynidgheten Echa och utökas med nya ämnen två gånger per år. På listan finns särskilt farliga ämnen som kan få allvarliga effekter på miljön och människors hälsa.

sv