$left
$middle

Kemikaliesmarta tips till dig som har barn

Självklart vill vi alla erbjuda våra barn en så kemikaliesmart vardag som möjligt. Här har vi samlat information och tips på hur du kan göra.

Om kemikalier och barn

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. En del är farliga, andra är ofarliga och en del vet vi inte så mycket om. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Barn äter, dricker och andas upp till sju gånger mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Små barn tuggar och suger dessutom på föremål i sin omgivning.

Kemiska ämnen binds till dammpartiklar vilket innebär att barn utsätts för en ökad risk att exponeras för kemiska ämnen i farliga nivåer då de ofta vistas närmre golvytan än vuxna. En del saker barnen kommer i kontakt med kan innehålla hormonstörande ämnen. Ett exempel är ftalater, som används som mjukgörare i plaster. Hormonstörande ämnen är sådan ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Tips

  • Undvik doftsprayer/luftförbättrare i hemmet, de är onödiga kemikalietillskott för barnet.
  • Många av de vanligaste plastförpackningarna innehåller hälsofarliga kemikalier. Plast kan vara ofarlig i frysen eller kylen, men avsöndra kemikalier till maten när den värms upp. Värm därför inte mat eller dryck på eller i plast. Nappflaskor av glas eller rostfritt stål är till exempel bättre alternativ än plastflaskor.
  • Våtservetter kan innehålla allergiframkallande och/eller hälsoskadliga ämnen. Använd tyg- eller pappersservetter istället.
sv