$left
$middle

Trädgården

Här får du konkreta tips på hur du får till kemikaliesmart trädgård och förslag på hur du ska tänka kring till exempel din gräsmatta.

Hitta tips som passar dig

Detta gäller för privat och yrkesmässiga odlare

  • Använd i första hand andra metoder för att få en livskraftig och frisk odling.
  • Använd bara växtskyddsmedel när det är nödvändigt.
  • Använda medel med så låga risker som möjligt.
  • Använd bara godkända medel, och följ alltid anvisningarna på etikett och i bruksanvisning
sv