”Jag märker att min son är mer självsäker nu”

Det går alltid att lära sig mer. Så resonerade Batoul Zein, 27, mamma till två pojkar, 5 och 1,5 år. Genom en mammagrupp på Facebook fick hon upp ögonen för Malmö stads föräldrakurs ABC – Alla barn i centrum. Den gav nya insikter, verktyg och faktiskt en och annan aha-upplevelse.

– Mycket av det man tror är svårt är egentligen enkelt. Alla föräldrar borde gå den här kursen, helst redan innan de får barn, säger hon.

Det var ingen särskild utmaning eller konflikt som fick Batoul att söka sig till kursen, utan snarare en vilja att öka barnens självkänsla.

– Liksom många andra förälder tänker jag ständigt på hur jag kan stärka mina barn, något som jag upplevde att kursen kunde hjälpa mig med. Jag ville helt enkelt ha fler verktyg. Kursens är fördelad på fyra tillfällen. Varje träff är 2,5 timmar lång och har olika teman med hemuppgifter mellan gångerna.

– Det tar alltid lite tid att lära sig tankesätt. Man får öva innan det faller naturligt eftersom man är van vid att göra på ett annat sätt, säger Batoul och fortsätter:

– Nu kan jag se att kursen har bidragit på ett positivt sätt. Jag märker på min son att han är lite mer självsäker och att han också har fått en bättre relation till sin lillebror. Kursen har lärt henne mycket om att möta barnen på deras villkor, menar Batoul.

– Om det låser sig för min son, kanske inför läggdags och han inte vill gå och lägga sig, då kan jag gå ner på hans nivå, bekräfta hans känslor, men ändå förklara att man måste gå lägga sig i tid för att vara pigg nästa dag. När barnen får känna sig delaktiga i besluten så går det bättre – barnet känner sig förstådd av sina föräldrar.

Kan du rekommendera andra föräldrar att gå kursen?

– Ja verkligen. Denna typ av kurser borde erbjudas redan till gravida så att man kan bli mer förberedd på vad föräldraskapet innebär, avslutar Batoul.

Kontaktinformation och länkar

sv