$left
$middle

”Ungdomar ska få uppleva skillnaden mellan skola och arbetsplats”

Samhällsengagemanget är centralt när Paul Rosenberg, VD för Rectel AB erbjuder praktikplatser. Återvinningsföretaget tar emot fyra stycken 16–19-åringar varje sommar och har gjort så under åtta år. Det är endast en av de totalt 24 ungdomarna som det inte har fungerat med.

Utökning av företagets sociala engagemang

– Det sociala ansvaret som företagare tar genom att erbjuda praktikplatser är viktigt. Det är bra för individen men det är det även för samhället i stort. Att ta emot ett par ungdomar per år är ett engagemang som alla företagare borde ta, om det går.

– Det betyder extrahänder för företaget, för mina anställda är det bra att få träffa unga människor och få en inblick i deras värld, och ungdomarna får i sin tur känna på hur det är att jobba. Det tar visserligen tid och kraft från min personal så det är både ett givande och tagande i slutänden för oss.

Praktiska rutiner inför varje sommarperiod

Inför praktikperioderna skickar Ung i sommar-verksamheten information över vilka ungdomar de blivit tilldelade.

– Jag berättar för personalen vad som är överenskommet och vilka praktikuppgifterna är. På praktikens första dag får ungdomarna arbetskläder och vi går igenom praktiska saker. Vi kommer tillsammans överens om vilka arbetstider de ska ha – de praktiserar 6 timmar om dagen så de kan välja att antingen börja tidigt eller senare på dagen. Därefter är det arbetsledarna på de olika stationerna som handleder praktikanterna i det dagliga.

Arbetsgivaransvaret gentemot de anställda

– Det är riktigt trevliga, duktiga ungdomar och allt har generellt funkat jättebra. Av de 24 ungdomar jag haft är det bara en som inte alls fungerat. Han var respektlös mot kvinnorna på arbetsplatsen, tog inte anvisningar, ville inte göra vissa uppgifter; han brast i respekten mot alla.

– Jag förklarade lugnt och sansat för honom att det han gjorde var fel och hur det funkar; om respekten man ska visa mot alla människor och hur man beter sig hyfsat. Jag förklarade att alla som kommer hit får rätta sig efter det och att passar det inte så är det bara till att gå. Detta gjorde jag två gånger. Den tredje gången så fick han helt enkelt lämna. Han fick förhoppningsvis en tankeställare så att han i framtiden inte gör likadant. För mig var det självklart att göra så här, att göra vad som är rätt för min personal – vad de behövde och önskade.

Praktikens betydelse för ungdomarna

Lärdomen för ungdomarna är att de måste ta hänsyn till arbetskollegorna och till en chef.

– Jag tycker att ungdomar ska få känna på skillnaden mellan hur det är att vara i skolan kontra hur det är att vara på en arbetsplats. De kommer lite som kalvar på bete; de vet inte riktigt vad som väntas av dem, de är lite osäkra och blyga. De märker att vi tar emot dem på ett bra sätt; vi respekterar deras personer och förväntar oss samma respekt tillbaka. Det ska vara ordning och reda, att de ska komma i tid och att de gör som de är tillsagda. Så det har fungerat jättebra i övrigt.

– Vi är också måna om att visa ungdomarna vår uppskattning. Det kan till exempel vara diplomet kontorspersonalen gör åt dem, och vill de ha referenser så säger de bara till så ger vi dem goda vitsord.

Samhällsengagemanget är centralt när Paul Rosenberg, VD för Rectel AB erbjuder praktikplatser. 

Få extra hjälp - erbjud praktikplats!

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till Ung i sommar för att bolla idéer och få konkreta råd.

Telefon: 040-34 23 23 Måndag–fredag, 10.00–12.00

Kontaktinformation och länkar

sv