$left
$middle

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare

I uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är det ditt ansvar att varje år skicka in en årsräkning eller sluträkning över barnets ekonomi samt en redogörelse till överförmyndaren i Malmö stad. Det är också ditt ansvar att skicka in intyg för att du ska kunna få ersättning för uppdraget.

Årlig redovisning

Årsräkningen ska skickas in till överförmyndaren varje år före den 1 mars.

Intyg för ersättning

För att få ersättning för uppdraget är det viktigt att du skicka in ett intyg till överförmyndaren.

Avsluta uppdraget

Uppdraget avslutas av domstol på begäran av antingen den särskilt förordnade vårdnadshavaren själv eller genom en ansökan från socialnämnden (Familjerättsbyrån) vid tillfällen då den särskilt förordnade vårdnadshavaren misskött sitt uppdrag.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv