Bli stödfamilj åt person med funktionsnedsättning

Som stödfamilj i Malmö tar du regelbundet emot ett barn, ungdom eller vuxen som bor hemma, har en funktionsnedsättning och ingår i personkrets 1 eller 3 enligt LSS. Syftet är att personen får stimulans och sociala kontakter i ditt hem, samtidigt som anhöriga får avlastning. Att vara stödfamilj är ett frivilliguppdrag för Malmö stad.

Vem kan bli stödfamilj?

Det behövs ingen särskild utbildning för att bli stödfamilj, men du ska leva under ordnade förhållanden och ha tid, utrymme och ett intresse för att göra en insats under en längre tid. Såväl familjer som ensamstående kan passa som stödfamilj.

Efter du skickat in intresseanmälan

En sekreterare kontaktar dig och påbörjar en utredning. Sekreteraren gör en bedömning av din förmåga att ta emot ett barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning och vem som i så fall skulle passa hos just dig/er. Om du är lämplig som stödfamilj kommer du sedan få en introduktion till uppdraget.

Stödfamiljen får träffa personen

Sekreteraren är med när du för första gången träffar personen och vårdnadshavaren. Kanske bestämmer ni då tillsammans att personen ska komma till dig på prov en första gång för att se hur det fungerar. Först därefter skriver du på ett avtal. Du kommer sedan få råd och stöd under uppdragets gång.

Att bestämma tider och helger

Det bästa är om du och och personen du ska ta emot redan från början kommer överens om tider och helger för korttidsvistelsen som passar er båda. Vanligtvis övernattar personen i stödfamiljens hem. De flesta vill kunna planera sin tid och därför brukar det vara bra att ha ett schema.

Ersättning för uppdraget som stödfamilj

Stödfamiljer får ekonomisk ersättning. Nivån på ersättningen beror dels på barnets, ungdomens eller den vuxnas ålder och dels på funktionsnedsättningen. Vanligtvis får du betalt en mindre summa via arvodes- och omkostnadsersättning.

Har du frågor eller vill veta mer om att bli stödfamilj?

Kontakta Thomas Blomliden.
E-post: thomas.blomliden@malmo.se
Telefon: 0709-24 26 71