$left
$middle

Bli stödfamilj åt person med funktionsnedsättning

Som stödfamilj tar du regelbundet emot ett barn eller en ungdom, med funktionsnedsättning, i ditt hem. Syftet är att barnet ska få social stimulans och kontakter utanför sitt hem, samtidigt som anhöriga får avlastning.

Det behövs ingen särskild utbildning för att bli stödfamilj, men det är bra att ha erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det viktigaste är att du har tid och utrymme för uppdraget och att du är intresserad av att vara stödfamilj under en längre tid.

En stödfamilj kan vara en familj eller en ensamstående person. Du kan bli stödfamilj till en vän eller släkting, men barnet kan också vara någon du inte känner, men som väntar på en stödfamilj.

Om du vill bli stödfamilj kan du skicka in en intresseanmälan.

Så går det till att bli stödfamilj

När du har skickat in din intresseanmälan kontaktar en sekreterare dig. Sekreteraren gör en bedömning av din förmåga att bli stödfamilj och tittar på vem du eller ni passar som stödfamilj till. För att kunna bli stödfamilj behöver du lämna utdrag ur belastningsregister.

När du har blivit stödfamilj får du en introduktion till uppdraget.

Stödfamiljen får träffa personen

Sekreteraren är med när du träffar barnet och vårdnadshavaren första gången. Kanske bestämmer ni då tillsammans att barnet ska komma hem till dig på prov en första gång för att se hur det fungerar. När du, barnet och barnets vårdnadshavare är överens kan du och barnet börja träffas regelbundet. Då skriver du på ett avtal.

Att bestämma tider och helger

Du och barnet bestämmer tillsammans vilka tider och helger som passar er båda bäst. Det är bra om ni kommer överens om tider redan från början. Vanligtvis övernattar barnet i stödfamiljens hem en helg i månaden.

De flesta vill kunna planera sin tid och därför kan det vara bra att ha ett schema.

Ersättning för uppdraget

Att vara stödfamilj är ett frivilliguppdrag för Malmö stad där du får ekonomisk ersättning för omkostnader.

Utbildning och stöd för stödfamiljer

Du som blir stödfamilj får utbildning om diagnoser och bemötande när du påbörjar ditt uppdrag. Om du behöver mer stöd i ditt uppdrag får du rådgivning av en sekreterare. Varje år har du och sekreteraren också uppföljningssamtal för att stämma av hur uppdraget fungerar för er. Sekreteraren har även uppföljningssamtal med barnet och barnets vårdnadshavare.

Kontakta oss

sv