$left
$middle

Erbjud plats för ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som består dels av samtal hos socialsekreterare på Ungdomstjänst och dels av oavlönat arbete. Malmö stad söker framför allt arbetsplatser där ungdomar mellan 15–21 år kan jobba på kvällar och helger, som till exempel caféer och restauranger. 

Vill din arbetsplats eller ditt företag göra en insats?

Har du och din arbetsplats ett socialt engagemang och kan handleda en ung person som har dömts till 20–150 timmars ungdomstjänst? Om du vill bli handledare på din arbetsplats för någon som har dömts till ungdomstjänst kan du fylla i detta formulär eller kontakta Plattform Malmö. Vi hör av oss så fort som möjligt till dig.

Oavlönat arbete

Ungdomstjänst kan dömas ut i stället för böter eller andra straff för unga lagöverträdare som är mellan 15 och 21 år. Antalet timmar ungdomstjänst varierar mellan 20 och 150 beroende på brottets art och den dömdes ålder.

Ungdomstjänst samarbetar med ideella, privata och offentliga arbetsplatser inom olika branscher. Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas till ungdomens förmåga. Arbetet ska genomföras på kvällar och helger och ungdomen får arbeta max 10 timmar per vecka.

Inom ramen för ungdomstjänst gäller vissa regler. Vid misskötsel av reglerna återrapporteras ungdomen till Åklagarmyndigheten, vilket kan leda till en ny tingsrättsförhandling och en annan påföljd.

Kontakta oss

sv