$left
$middle

För arbetsgivare som söker motiverade medarbetare

Du som arbetsgivare kan medverka till att personer med vilja och motivation kommer ut i arbete.

Inom Malmö stad arbetar arbetsspecialister med den forskningsbaserade metoden Individual Placement and Support (IPS). Metoden vänder sig till personer som har viljan och är motiverade till att arbeta, men som behöver vägledningen att hitta rätt arbete utifrån sina styrkor och kompetenser.

Vi hjälper dig som arbetsgivare att rekrytera rätt person med rätt kompetens. Att göra rätt matchning är avgörande både för våra arbetssökande och de arbetsgivare som vi möter. Genom ett gott samarbete med arbetsgivare kan vi vara med och skapa nya förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad.

Hör av dig till arbetsspecialisterna inom Malmö stad så delar de med sig av mer information.

E-post: ips.fsf@malmo.se
Telefon: 0701-40 98 31 eller 0709-21 06 21

Affärsnytta för dig som arbetsgivare

 • Du är socialt ansvarstagande, vilket ger dig gott anseende
 • Du får motiverade medarbetare
 • Du får mångfald på arbetsplatsen
 • Du är med och gör skillnad

Vilka är deltagarna?

Deltagarna som vi arbetar med har en mängd olika bakgrunder men alla har en stark vilja att hitta rätt arbete utifrån sina preferenser och styrkor vilket gynnar både arbetsgivaren och den arbetssökande.

Det här kan vi erbjuda dig som arbetsgivare:

 • hjälpa till att matcha rätt person med rätt arbete
 • vid behov vara med ute på arbetsplatsen
 • hjälpa till med anpassning på arbetsplatsen utifrån deltagarens behov
 • vid behov samarbeta med till exempel vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och deltagarens anhöriga
 • erbjuda handledning
 • följa upp hur det går under anställningen.

Syftet med insatsen är att ge personer en chans att ta sig in i arbetslivet och få vara en del av ett sammanhang, fylla en funktion, vara behövda och bli självförsörjande.

Kontakta oss

 • Funktionsstödsförvaltningen

  • E-post:  fsf@malmo.se
  • Telefon:  040–34 93 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv