$left
$middle

Anmäl olägenhet i bostad

Här är ett formulär där du göra en anmälan till miljöförvaltningen om du upplever problem med inomhusmiljön i din bostad. Det påskyndar handläggningen om du fyller i formuläret så noggrant som möjligt. Du kan också ringa till miljöförvaltningen och lämna anmälan per telefon.

Viktigt att känna till innan du gör en anmälan om olägenhet

Innan du skickar in din anmälan ska du ha tagit kontakt med din fastighetsägare, eller den verksamhet som orsakar olägenheten. Det ska du göra eftersom det är fastighetsägaren eller verksamheten som är ansvarig för störningen och de ska ha haft möjlighet att undersöka och åtgärda eller hitta en lösning för problemet, det vill säga olägenheten.

Vad händer efter att jag gjort en anmälan om olägenhet?

Vi kommer att kontakta dig inom några veckor och berätta hur vi kommer att gå vidare med din anmälan. I samband med din anmälan kan vi behöva kontakta fastighetsägaren eller verksamhetutövaren för mer information. När vi kontaktar dig kan vi behöva kompletterande information och eventuellt boka in en inspektion i din bostad.

Anmälan


Vad gäller olägenheten? * (obligatorisk)
Vad gäller olägenheten?

Hur ofta förekommer olägenheten? * (obligatorisk)
Hur ofta förekommer olägenheten?


Mellan vilka klockslag förekommer olägenheten? * (obligatorisk)
Mellan vilka klockslag förekommer olägenheten?

Var upplevs olägenheten? * (obligatorisk)
Var upplevs olägenheten?

Varifrån tror, eller bedömer du, att olägenheten kommer ifrån? * (obligatorisk)
Varifrån tror, eller bedömer du, att olägenheten kommer ifrån?Har du varit i kontakt med fastighetsägaren/verksamheten angående den aktuella olägenheten? * (obligatorisk)
Har du varit i kontakt med fastighetsägaren/verksamheten angående den aktuella olägenheten?
Har du varit i kontakt med miljöförvaltningen om olägenheten tidigare?
Har du varit i kontakt med miljöförvaltningen om olägenheten tidigare?
Behandling av personuppgifter – allmän information


Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter