Temalekplatser

Ett tjugotal av av Malmös lekplatser är temaleksplatser med unika, specialbyggda attraktioner som följer ett visst tema.