$left
$middle

Temalekplatser

Ett tjugotal av av Malmös lekplatser är temalekplatser med unika, specialbyggda attraktioner som följer ett visst tema.

sv